Třída 0144 - Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 5459 (014402) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

770 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - květen 2013 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN 01 4405 (014405) - prosinec 1979

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.90t

262 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - červen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné rozměrové specifikace

340 Kč

ČSN ISO 4291 (014411) - duben 1994

Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru

340 Kč

ČSN ISO 4292 (014412) - duben 1994

Metody. Hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření dvou a tříbodovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - prosinec 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace

550 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - červen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní pojmy

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-20 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 20: Lineární profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-22 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-28 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 28: Profilové filtry: Koncové efekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-29 (014445) - říjen 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 29: Lineární profilové filtry: Vlnitost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-30 (014445) - červenec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-31 (014445) - červen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 31: Robustní profilové filtry - Gaussovy regresní filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-40 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-41 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Morfologické filtry: Diskové a horizontální lineární segmentové filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-49 (014445) - prosinec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-60 (014445) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-61 (014445) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 16610-62 (014445) - září 2023

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - červenec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace

350 Kč

ČSN ISO 16610-21 (014445) - duben 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

372 Kč

ČSN EN ISO 13565-1 (014446) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření

190 Kč

ČSN EN ISO 21920-1 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 1: Indikace textury povrchu

550 Kč

ČSN EN ISO 21920-2 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

590 Kč

ČSN EN ISO 21920-3 (014450) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikací

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 1: Indikace textury povrchu

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - květen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

570 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Operátory specifikací

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-6 (014451) - září 2010

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-600 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-601 (014451) - leden 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-602 (014451) - únor 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - červen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-604 (014451) - květen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry)

550 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-606 (014451) - leden 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-607 (014451) - říjen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - listopad 2014

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Textura povrchu: Plocha – Část 70: Ztělesněné míry

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-700 (014451) - červenec 2023

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 700: Kalibrace, justování a ověření měřicích přístrojů pro plošnou topografii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25178-701 (014451) - únor 2011

Geometrické požadavky produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje

340 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - září 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové měřicí etalony

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-72 (014451) - prosinec 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 25178-73 (014451) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 73: Termíny a definice pro povrchové vady na ztělesněných mírách

230 Kč

ČSN EN ISO 22432 (014452) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověření

550 Kč

ČSN 01 4455 (014455) - srpen 1955

Jakost povrchu zaškrabaných ploch

65 Kč

ČSN EN ISO 8785 (014456) - srpen 2000

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - duben 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Obecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 8062-4 (014460) - srpen 2018

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460) - březen 2015

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla

550 Kč

ČSN EN ISO 21204 (014461) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Specifikace přechodu

550 Kč

ČSN 01 4480 (014480) - únor 1989

Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov

125 Kč
foo