Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

TNI (Technické normalizační informace)

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
83031 TNI 01 0115 (010115) - únor 2009
Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)
770 Kč vč. DPH
86437 TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010
Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
230 Kč vč. DPH
98286 TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
98285 TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
85171 TNI 01 0964 (010964) - březen 2010
Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů
350 Kč vč. DPH
94539 TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014
Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů
350 Kč vč. DPH
94417 TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014
Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie
340 Kč vč. DPH
88263 TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011
Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů
440 Kč vč. DPH
87573 TNI ISO/TR 12885 (012010) - březen 2011
Nanotechnologie - Zdravotní a bezpečnostní směrnice relevantní pro pracovní prostředí nanotechnologií
590 Kč vč. DPH
96123 TNI ISO/TR 11219 (013715) - listopad 2014
Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design
1 050 Kč vč. DPH
72090 TNI 01 3760 (013760) - červenec 2005
Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB
230 Kč vč. DPH
87625 TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)
350 Kč vč. DPH
87624 TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)
1 000 Kč vč. DPH
87622 TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)
945 Kč vč. DPH
87623 TNI 01 4109-4 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
570 Kč vč. DPH
97041 TNI ISO/TR 22849 (014605) - duben 2015
Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola
550 Kč vč. DPH
97039 TNI ISO/TR 18792 (014635) - duben 2015
Mazání průmyslových ozubených pohonů
590 Kč vč. DPH
93320 TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - prosinec 2014
Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli
440 Kč vč. DPH
93319 TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - červenec 2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os
230 Kč vč. DPH
93318 TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - červenec 2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu
440 Kč vč. DPH
93317 TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - listopad 2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol
770 Kč vč. DPH
93316 TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - listopad 2013
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol
550 Kč vč. DPH
93315 TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - listopad 2014
Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy
570 Kč vč. DPH
502363 TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES
190 Kč vč. DPH
91463 TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012
Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou
340 Kč vč. DPH
504406 TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018
Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy
340 Kč vč. DPH
502010 TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017
Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací
230 Kč vč. DPH
500558 TNI POKYN ISO 30 (015243) - září 2016
Referenční materiály - Vybrané termíny a definice
230 Kč vč. DPH
500559 TNI POKYN ISO 33 (015244) - září 2016
Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání
550 Kč vč. DPH
91264 TNI POKYN ISO 34 (015245) - listopad 2013
Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů
550 Kč vč. DPH
97970 TNI POKYN ISO 80 (015246) - říjen 2015
Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)
590 Kč vč. DPH
95352 TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014
Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů
230 Kč vč. DPH
501672 TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
88740 TNI ISO/TR 24529 (018206) - srpen 2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS
350 Kč vč. DPH
88741 TNI ISO/TR 24532 (018207) - srpen 2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících
230 Kč vč. DPH
92807 TNI ISO/TR 25100 (018208) - květen 2013 aktuální vydání
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89171 TNI ISO/TR 25102 (018209) - říjen 2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS
340 Kč vč. DPH
84563 TNI ISO/TR 25104 (018211) - prosinec 2009
Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS
230 Kč vč. DPH
93410 TNI ISO/TR 26999 (018214) - srpen 2013
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS
340 Kč vč. DPH
97859 TNI CEN/TR 16742 (018218) - červenec 2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
94078 TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - listopad 2013
Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
501671 TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - únor 2017
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
93409 TNI CEN/TR 16427 (018243) - srpen 2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP)
440 Kč vč. DPH
95185 TNI ISO/TR 14806 (018244) - květen 2014
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média
350 Kč vč. DPH
94590 TNI ISO/TR 21707 (018272) - leden 2014
Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS
230 Kč vč. DPH
505215 TNI ISO/TR 16786 (018276) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
92585 TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013
Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)
440 Kč vč. DPH
88641 TNI CEN/TR 15762 (018388) - srpen 2011
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla
230 Kč vč. DPH
87519 TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011
Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě
440 Kč vč. DPH
92553 TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013
Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE
440 Kč vč. DPH
89941 TNI CEN/TR 16219 (018395) - únor 2012
Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC
570 Kč vč. DPH
97675 TNI CEN/TR 16690 (018399) - červenec 2015
Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
94077 TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - listopad 2013
Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
91921 TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - prosinec 2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
505081 TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505088 TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
505087 TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
505086 TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
505085 TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505084 TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505083 TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
505082 TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
99023 TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - leden 2016
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
71538 TNI 02 2930 (022930) - listopad 2004
Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek
125 Kč vč. DPH
71539 TNI 02 2931 (022931) - listopad 2004
Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek
125 Kč vč. DPH
85749 TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály
440 Kč vč. DPH
80529 TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008
Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
190 Kč vč. DPH
80710 TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek
190 Kč vč. DPH
94423 TNI CEN/TR 1749 (061002) - prosinec 2013
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
350 Kč vč. DPH
95442 TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
94596 TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje
340 Kč vč. DPH
79824 TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008
Pokyny k používání EN 545
190 Kč vč. DPH
94798 TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - listopad 2014
Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech
550 Kč vč. DPH
96305 TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
350 Kč vč. DPH
94070 TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
86230 TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008
340 Kč vč. DPH
85613 TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81
230 Kč vč. DPH
98229 TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích
340 Kč vč. DPH
88595 TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh
125 Kč vč. DPH
82118 TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
88698 TNI ISO/PAS 17684 (300641) - srpen 2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1
440 Kč vč. DPH
88697 TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát
350 Kč vč. DPH
504424 TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018
Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
81715 TNI 33 2000-4-41 (332000) - prosinec 2008
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
550 Kč vč. DPH
88362 TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
350 Kč vč. DPH
81714 TNI 33 2000-6 (332000) - prosinec 2008 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6
440 Kč vč. DPH
93358 TNI 33 2000-7 (332000) - prosinec 2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7
350 Kč vč. DPH
81699 TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
350 Kč vč. DPH
72375 TNI 33 2000-7-711 (332000) - září 2005
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711
230 Kč vč. DPH
96808 TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015
Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
350 Kč vč. DPH
95912 TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014
Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
230 Kč vč. DPH
501660 TNI 33 2130 (332130) - duben 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
350 Kč vč. DPH
97022 TNI POKYN IEC 110 (332151) - duben 2015
Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti
190 Kč vč. DPH
93584 TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - prosinec 2013
Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení
230 Kč vč. DPH
71372 TNI 33 2320 (332320) - prosinec 2004
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10
230 Kč vč. DPH
91073 TNI 33 4591-1 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
230 Kč vč. DPH
91072 TNI 33 4591-2 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
125 Kč vč. DPH
91071 TNI 33 4591-3 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
190 Kč vč. DPH
94655 TNI 33 4592 (334592) - březen 2014
Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu
440 Kč vč. DPH
96623 TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
500358 TNI 34 3100 (343100) - srpen 2016
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3
550 Kč vč. DPH
94666 TNI IEC/TR 1597 (347512) - srpen 2014
Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče
440 Kč vč. DPH
85183 TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010
Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek
440 Kč vč. DPH
95311 TNI CLC/TR 50579 (356138) - srpen 2014
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz
230 Kč vč. DPH
71272 TNI 36 0450 (360450) - září 2004
Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.07t


370 Kč vč. DPH
75998 TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006
Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
350 Kč vč. DPH
503733 TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018
Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
93442 TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013
Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti
340 Kč vč. DPH
95904 TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času
340 Kč vč. DPH
502690 TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - srpen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002
340 Kč vč. DPH
78578 TNI 37 0606 (370606) - říjen 2007
Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
945 Kč vč. DPH
502304 TNI CEN/TR 16829 (378394) - duben 2017
Prevence požáru a výbuchu a ochrana pro korečkové elevátory
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
570 Kč vč. DPH
505200 TNI CEN/TR 16829 (378394) - červen 2018 nové vydání
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
550 Kč vč. DPH
500113 TNI CEN/TR 16793 (389672) - červen 2016
Aplikační příručka pro použití protiexplozivních pojistek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
99908 TNI 42 0462 (420462) - květen 2016
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály
125 Kč vč. DPH
79271 TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
190 Kč vč. DPH
503322 TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
504820 TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018
Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
97658 TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci
440 Kč vč. DPH
96706 TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace
440 Kč vč. DPH
93186 TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov
340 Kč vč. DPH
95848 TNI CEN/TR 1046 (643199) - srpen 2014
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země
440 Kč vč. DPH
97545 TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015
Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
97546 TNI ISO/TR 10358 (646478) - červen 2015
Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
99906 TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016
Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
79499 TNI CEN/TR 15138 (656014) - září 2007
Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí
230 Kč vč. DPH
95204 TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014
Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
95206 TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014
Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
500737 TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016
Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
95205 TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014
Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
96711 TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015
Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
97621 TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2015
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
97620 TNI CEN/TR 16389 (656583) - červen 2015
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
82156 TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny
65 Kč vč. DPH
502023 TNI prEN 16907-1 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
502022 TNI prEN 16907-2 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502021 TNI prEN 16907-3 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502020 TNI prEN 16907-4 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502019 TNI prEN 16907-5 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502018 TNI prEN 16907-6 (721017) - duben 2017
Zemní práce - Část 6: Rekultivace pozemků materiálem těženým z vody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
83256 TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009
Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě
440 Kč vč. DPH
84966 TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010
Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2
440 Kč vč. DPH
97239 TNI CEN/TR 14245 (722105) - červen 2015
Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
440 Kč vč. DPH
88971 TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí
440 Kč vč. DPH
83253 TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav
340 Kč vč. DPH
97279 TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem
190 Kč vč. DPH
94258 TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
84529 TNI CEN/TR 15855 (728005) - listopad 2009
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu
340 Kč vč. DPH
84841 TNI CEN/TR 15858 (728006) - únor 2010
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT
350 Kč vč. DPH
87500 TNI CEN/TR 16045 (728007) - únor 2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod
550 Kč vč. DPH
88040 TNI CEN/TR 16098 (728008) - červen 2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD
350 Kč vč. DPH
91806 TNI CEN/TR 16220 (728009) - prosinec 2012
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
550 Kč vč. DPH
93535 TNI CEN/TR 16410 (728010) - září 2013
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
440 Kč vč. DPH
95641 TNI CEN/TR 16496 (728011) - září 2014
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
350 Kč vč. DPH
95594 TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
230 Kč vč. DPH
504656 TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89349 TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
550 Kč vč. DPH
86754 TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
230 Kč vč. DPH
86753 TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
350 Kč vč. DPH
92806 TNI 73 0331 (730331) - duben 2013
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
590 Kč vč. DPH
504412 TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
95595 TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
340 Kč vč. DPH
89846 TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
230 Kč vč. DPH
83252 TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
340 Kč vč. DPH
94656 TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
94668 TNI 73 6270 (736270) - únor 2014
Mostní ložiska
350 Kč vč. DPH
502377 TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí
440 Kč vč. DPH
95934 TNI CEN/TR 16303-1 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace
190 Kč vč. DPH
95931 TNI CEN/TR 16303-2 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel
340 Kč vč. DPH
95937 TNI CEN/TR 16303-3 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
230 Kč vč. DPH
95935 TNI CEN/TR 16303-4 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy
230 Kč vč. DPH
97656 TNI CEN/TR 16705 (739505) - srpen 2015
Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti
770 Kč vč. DPH
97406 TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015
Energetické ztráty u průmyslových vrat
230 Kč vč. DPH
92681 TNI CEN/TR 16355 (755407) - duben 2013
Doporučení pro prevenci zvyšování koncetrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
340 Kč vč. DPH
93923 TNI CEN/TR 16364 (755474) - říjen 2013
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503659 TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
230 Kč vč. DPH
94652 TNI 75 7021 (757021) - leden 2014
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
190 Kč vč. DPH
94651 TNI 75 7364 (757364) - leden 2014
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
230 Kč vč. DPH
96708 TNI 75 7507 (757507) - únor 2015
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
190 Kč vč. DPH
92228 TNI 75 7521 (757521) - únor 2013
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
190 Kč vč. DPH
91774 TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
190 Kč vč. DPH
88911 TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
230 Kč vč. DPH
87441 TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
350 Kč vč. DPH
92679 TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti
340 Kč vč. DPH
98080 TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
550 Kč vč. DPH
87259 TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011
Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství
340 Kč vč. DPH
79118 TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
190 Kč vč. DPH
80779 TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008
Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů
340 Kč vč. DPH
95714 TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014
Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů
550 Kč vč. DPH
85132 TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010
Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
440 Kč vč. DPH
84086 TNI CEN/TR 15809 (758110) - září 2009
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů
340 Kč vč. DPH
502126 TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017
Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků
190 Kč vč. DPH
98287 TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015
Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
97109 TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - květen 2015
Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem
230 Kč vč. DPH
97099 TNI POKYN ISO/IEC 76 (763504) - duben 2015
Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů
350 Kč vč. DPH
503975 TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady
190 Kč vč. DPH
96720 TNI CR 14311 (770052) - únor 2015
Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu
190 Kč vč. DPH
83430 TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009
Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace
230 Kč vč. DPH
88533 TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů
340 Kč vč. DPH
81916 TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008
Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití
230 Kč vč. DPH
96721 TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015
Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků
190 Kč vč. DPH
96437 TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015
Klasifikace termoregulačních vlastností
350 Kč vč. DPH
86586 TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi
230 Kč vč. DPH
98587 TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015
Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost
440 Kč vč. DPH
94142 TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013
Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy
340 Kč vč. DPH
99090 TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016
Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)
440 Kč vč. DPH
96869 TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
440 Kč vč. DPH
78010 TNI 83 4799 (834799) - únor 2007
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
550 Kč vč. DPH
79834 TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách
570 Kč vč. DPH
79817 TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování
550 Kč vč. DPH
79835 TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu
340 Kč vč. DPH
79836 TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování
230 Kč vč. DPH
79838 TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování
440 Kč vč. DPH
89633 TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
190 Kč vč. DPH
96317 TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli
440 Kč vč. DPH
90461 TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací
340 Kč vč. DPH
94254 TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005) - prosinec 2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tíšňových situacích (zpracování tísňových volání)
350 Kč vč. DPH
94357 TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 (870006) - prosinec 2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací
340 Kč vč. DPH
94358 TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1 (870007) - prosinec 2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti
340 Kč vč. DPH
95621 TNI ETSI TR 103 170 V1.1.1 (870008) - červenec 2014
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám
350 Kč vč. DPH
85780 TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
86064 TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
93388 TNI CEN/TR 16396 (940535) - listopad 2013
Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí
340 Kč vč. DPH
94738 TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014
Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
98206 TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015
Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky
440 Kč vč. DPH
99481 TNI CEN/TR 15071 (943020) - únor 2016 aktuální vydání
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
990 Kč vč. DPH
500575 TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
500749 TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
501487 TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - leden 2017
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
501488 TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - leden 2017
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
98203 TNI CEN/TR 16411 (943460) - září 2015 aktuální vydání
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014
440 Kč vč. DPH
98519 TNI CEN/TR 16512 (943461) - říjen 2015
Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
500161 TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - červenec 2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti
350 Kč vč. DPH
500750 TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - září 2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí
440 Kč vč. DPH
500734 TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - září 2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
500732 TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - září 2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501637 TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - únor 2017
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku
190 Kč vč. DPH
502334 TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení
190 Kč vč. DPH
94432 TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model
350 Kč vč. DPH
94710 TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky
440 Kč vč. DPH
94472 TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data
350 Kč vč. DPH
95819 TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby
440 Kč vč. DPH
88149 TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011
Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
96557 TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015
Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru
440 Kč vč. DPH