Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

TNI (Technické normalizační informace)

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83031

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč vč. DPH
86437

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč vč. DPH
98286

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
98285

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
85171

TNI 01 0964 (010964) - březen 2010

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

350 Kč vč. DPH
94539

TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014

Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů

350 Kč vč. DPH
505416

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč vč. DPH
505415

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč vč. DPH
94417

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč vč. DPH
88263

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč vč. DPH
96123

TNI ISO/TR 11219 (013715) - listopad 2014

Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design

1 270 Kč vč. DPH
72090

TNI 01 3760 (013760) - červenec 2005

Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB

230 Kč vč. DPH
87625

TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

350 Kč vč. DPH
87624

TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011

Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

1 270 Kč vč. DPH
87622

TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

945 Kč vč. DPH
87623

TNI 01 4109-4 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

570 Kč vč. DPH
97041

TNI ISO/TR 22849 (014605) - duben 2015

Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola

550 Kč vč. DPH
97039

TNI ISO/TR 18792 (014635) - duben 2015

Mazání průmyslových ozubených pohonů

590 Kč vč. DPH
93320

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - prosinec 2014

Praktické předpisy pro přejímku – Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli

440 Kč vč. DPH
93319

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

230 Kč vč. DPH
93318

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

440 Kč vč. DPH
93317

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - listopad 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol

770 Kč vč. DPH
93316

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - listopad 2013

Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol

550 Kč vč. DPH
93315

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - listopad 2014

Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby – Část 1: Úvod a základní principy

570 Kč vč. DPH
502363

TNI CEN/TR 15589 (015004) - květen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

190 Kč vč. DPH
91463

TNI CEN ISO/TR 13115 (015062) - září 2012

Nedestruktivní zkoušení - Metody absolutní kalibrace snímačů akustické emise reciproční technikou

340 Kč vč. DPH
504406

TNI CEN/TR 17108 (015079) - březen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy

340 Kč vč. DPH
506842

TNI POKYN ISO 35 (015241) - únor 2019

Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability

990 Kč vč. DPH
502010

TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017

Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací

230 Kč vč. DPH
500558

TNI POKYN ISO 30 (015243) - září 2016

Referenční materiály - Vybrané termíny a definice

230 Kč vč. DPH
500559

TNI POKYN ISO 33 (015244) - září 2016

Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání

550 Kč vč. DPH
97970

TNI POKYN ISO 80 (015246) - říjen 2015

Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)

590 Kč vč. DPH
505583

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - srpen 2018

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95352

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč vč. DPH
501672

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88740

TNI ISO/TR 24529 (018206) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS

350 Kč vč. DPH
88741

TNI ISO/TR 24532 (018207) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících

230 Kč vč. DPH
92807

TNI ISO/TR 25100 (018208) - květen 2013 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
89171

TNI ISO/TR 25102 (018209) - říjen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS

340 Kč vč. DPH
84563

TNI ISO/TR 25104 (018211) - prosinec 2009

Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS

230 Kč vč. DPH
93410

TNI ISO/TR 26999 (018214) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS

340 Kč vč. DPH
97859

TNI CEN/TR 16742 (018218) - červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
94078

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - listopad 2013

Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
501671

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - únor 2017

Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
93409

TNI CEN/TR 16427 (018243) - srpen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP)

440 Kč vč. DPH
95185

TNI ISO/TR 14806 (018244) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média

350 Kč vč. DPH
94590

TNI ISO/TR 21707 (018272) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS

230 Kč vč. DPH
505215

TNI ISO/TR 16786 (018276) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
92585

TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

440 Kč vč. DPH
504999

TNI CEN ISO/TR 16401-1 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
504998

TNI CEN ISO/TR 16401-2 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88641

TNI CEN/TR 15762 (018388) - srpen 2011

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla

230 Kč vč. DPH
87519

TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011

Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě

440 Kč vč. DPH
92553

TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013

Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE

440 Kč vč. DPH
89941

TNI CEN/TR 16219 (018395) - únor 2012

Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC

570 Kč vč. DPH
97675

TNI CEN/TR 16690 (018399) - červenec 2015

Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
508457

TNI CEN/TR 17249-1 (018468) - říjen 2019

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
94077

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
91921

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - prosinec 2012

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
505081

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505088

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
505087

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
505086

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
505085

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505084

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505083

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505082

TNI ISO/TR 17427-9 (018482) - červen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
99023

TNI CEN ISO/TR 17424 (018485) - leden 2016

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
71538

TNI 02 2930 (022930) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek

125 Kč vč. DPH
71539

TNI 02 2931 (022931) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek

125 Kč vč. DPH
85749

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály

440 Kč vč. DPH
80529

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

190 Kč vč. DPH
80710

TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

190 Kč vč. DPH
94423

TNI CEN/TR 1749 (061002) - prosinec 2013

Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

350 Kč vč. DPH
95442

TNI CEN/TR 14788 (127012) - červen 2014

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
94596

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

340 Kč vč. DPH
79824

TNI CEN/TR 15545 (132071) - únor 2008

Pokyny k používání EN 545

190 Kč vč. DPH
94798

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - listopad 2014

Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech

550 Kč vč. DPH
96305

TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014

Plynoměry - Inteligentní plynoměry

350 Kč vč. DPH
94070

TNI CEN/TR 16469 (259371) - listopad 2013

Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
86230

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč vč. DPH
85613

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč vč. DPH
98229

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč vč. DPH
88595

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč vč. DPH
82118

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
88698

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1

440 Kč vč. DPH
88697

TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

350 Kč vč. DPH
504424

TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
92193

TNI 32 0000 (320000) - duben 2019

Terminologie plavidel a plavby

2 050 Kč vč. DPH
81715

TNI 33 2000-4-41 (332000) - prosinec 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

550 Kč vč. DPH
88362

TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

350 Kč vč. DPH
93358

TNI 33 2000-7 (332000) - prosinec 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7

350 Kč vč. DPH
81699

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč vč. DPH
72375

TNI 33 2000-7-711 (332000) - září 2005

Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711

230 Kč vč. DPH
96808

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč vč. DPH
95912

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - listopad 2014

Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

230 Kč vč. DPH
501660

TNI 33 2130 (332130) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

350 Kč vč. DPH
97022

TNI POKYN IEC 110 (332151) - duben 2015

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

190 Kč vč. DPH
93584

TNI CLC/TR 62061-1 (332208) - prosinec 2013

Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení

230 Kč vč. DPH
71372

TNI 33 2320 (332320) - prosinec 2004

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10

230 Kč vč. DPH
91073

TNI 33 4591-1 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

230 Kč vč. DPH
91072

TNI 33 4591-2 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

125 Kč vč. DPH
91071

TNI 33 4591-3 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

190 Kč vč. DPH
94655

TNI 33 4592 (334592) - březen 2014

Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu

440 Kč vč. DPH
96623

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
500358

TNI 34 3100 (343100) - srpen 2016

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3

550 Kč vč. DPH
94666

TNI IEC/TR 1597 (347512) - srpen 2014

Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče

440 Kč vč. DPH
85183

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč vč. DPH
95311

TNI CLC/TR 50579 (356138) - srpen 2014

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz

230 Kč vč. DPH
71272

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t


370 Kč vč. DPH
75998

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč vč. DPH
503733

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
93442

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč vč. DPH
506406

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - leden 2019

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614

230 Kč vč. DPH
95904

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času

340 Kč vč. DPH
502690

TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - srpen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

340 Kč vč. DPH
78578

TNI 37 0606 (370606) - říjen 2007

Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči

945 Kč vč. DPH
505200

TNI CEN/TR 16829 (378394) - červen 2018 aktuální vydání

Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

550 Kč vč. DPH
505250

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


370 Kč vč. DPH
99908

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč vč. DPH
79271

TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007

Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí

190 Kč vč. DPH
503322

TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
504820

TNI ISO/TR 21275 (620010) - duben 2018

Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
97658

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč vč. DPH
96706

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč vč. DPH
93186

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč vč. DPH
95848

TNI CEN/TR 1046 (643199) - srpen 2014

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země

440 Kč vč. DPH
97545

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015

Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
97546

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červen 2015

Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
99906

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
79499

TNI CEN/TR 15138 (656014) - září 2007

Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí

230 Kč vč. DPH
507783

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95204

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
95206

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
500737

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
95205

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
96711

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
97621

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2015

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
97620

TNI CEN/TR 16389 (656583) - červen 2015

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507299

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507351

TNI CEN/TR 16721 (659811) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507350

TNI CEN/TR 16957 (659812) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507737

TNI CEN/TR 17341 (659813) - červen 2019

Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
82156

TNI 66 8102-7 (668102) - září 2008

Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny

65 Kč vč. DPH
83256

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč vč. DPH
84966

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč vč. DPH
97239

TNI CEN/TR 14245 (722105) - červen 2015

Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody

440 Kč vč. DPH
88971

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč vč. DPH
83253

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč vč. DPH
97279

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč vč. DPH
94258

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
84529

TNI CEN/TR 15855 (728005) - listopad 2009

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu

340 Kč vč. DPH
84841

TNI CEN/TR 15858 (728006) - únor 2010

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

350 Kč vč. DPH
87500

TNI CEN/TR 16045 (728007) - únor 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod

550 Kč vč. DPH
88040

TNI CEN/TR 16098 (728008) - červen 2011

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD

350 Kč vč. DPH
91806

TNI CEN/TR 16220 (728009) - prosinec 2012

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků

550 Kč vč. DPH
93535

TNI CEN/TR 16410 (728010) - září 2013

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu

440 Kč vč. DPH
95641

TNI CEN/TR 16496 (728011) - září 2014

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování

350 Kč vč. DPH
95594

TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání

Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

230 Kč vč. DPH
504656

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
89349

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč vč. DPH
86754

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč vč. DPH
86753

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč vč. DPH
504412

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč vč. DPH
505217

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč vč. DPH
95595

TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014

Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

340 Kč vč. DPH
506408

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč vč. DPH
89846

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč vč. DPH
507105

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
507106

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
507107

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
507309

TNI CEN/TR 17172 (731310) - květen 2019

Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
83252

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč vč. DPH
94656

TNI CEN/TR 16349 (732420) - únor 2014

Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
94668

TNI 73 6270 (736270) - únor 2014

Mostní ložiska

350 Kč vč. DPH
502377

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč vč. DPH
95934

TNI CEN/TR 16303-1 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 1: Obecné informace

190 Kč vč. DPH
95931

TNI CEN/TR 16303-2 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 2: Modelování a ověřování vozidel

340 Kč vč. DPH
95937

TNI CEN/TR 16303-3 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek

230 Kč vč. DPH
95935

TNI CEN/TR 16303-4 (737002) - říjen 2014 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 4: Hodnotící (ověřovací) postupy

230 Kč vč. DPH
97656

TNI CEN/TR 16705 (739505) - srpen 2015

Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti

770 Kč vč. DPH
97406

TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015

Energetické ztráty u průmyslových vrat

230 Kč vč. DPH
92681

TNI CEN/TR 16355 (755407) - duben 2013

Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

340 Kč vč. DPH
93923

TNI CEN/TR 16364 (755474) - říjen 2013

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
503659

TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017

Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod

230 Kč vč. DPH
94652

TNI 75 7021 (757021) - leden 2014

Kvalita vod - Metoda přídavků standardu

190 Kč vč. DPH
94651

TNI 75 7364 (757364) - leden 2014

Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody

230 Kč vč. DPH
96708

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč vč. DPH
92228

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč vč. DPH
91774

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč vč. DPH
88911

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč vč. DPH
87441

TNI ISO/TR 11044 (757744) - leden 2011

Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

350 Kč vč. DPH
92679

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013

Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

340 Kč vč. DPH
98080

TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

550 Kč vč. DPH
87259

TNI CEN/TR 13097 (758083) - leden 2011

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

340 Kč vč. DPH
79118

TNI CEN/TR 15252 (758086) - srpen 2007

Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

190 Kč vč. DPH
80779

TNI CEN/TR 15126 (758087) - duben 2008

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

340 Kč vč. DPH
95714

TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

550 Kč vč. DPH
85132

TNI CEN/TR 15473 (758088) - březen 2010

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

440 Kč vč. DPH
84086

TNI CEN/TR 15809 (758110) - září 2009

Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů

340 Kč vč. DPH
502126

TNI ISO/TR 21102 (761205) - duben 2017

Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků

190 Kč vč. DPH
98287

TNI CEN/TR 16824 (763105) - září 2015

Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
97109

TNI POKYN ISO/IEC 51 (763503) - květen 2015

Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem

230 Kč vč. DPH
97099

TNI POKYN ISO/IEC 76 (763504) - duben 2015

Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů

350 Kč vč. DPH
503975

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - leden 2018

Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady

190 Kč vč. DPH
96720

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč vč. DPH
83430

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč vč. DPH
88533

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč vč. DPH
81916

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč vč. DPH
96721

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč vč. DPH
96437

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč vč. DPH
86586

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč vč. DPH
98587

TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015

Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost

440 Kč vč. DPH
94142

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - listopad 2013

Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy

340 Kč vč. DPH
99090

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč vč. DPH
96869

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč vč. DPH
502026

TNI CEN/TR 16998 (835637) - prosinec 2018

Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
79834

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách

570 Kč vč. DPH
79817

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování

550 Kč vč. DPH
79835

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu

340 Kč vč. DPH
79836

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování

230 Kč vč. DPH
79838

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - listopad 2007

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování

440 Kč vč. DPH
89633

TNI CEN/TR 16130 (838051) - prosinec 2011

Charakterizace odpadů - Ověření na místě

190 Kč vč. DPH
96317

TNI CEN/TR 16193 (838180) - prosinec 2014

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

440 Kč vč. DPH
508655

TNI CEN/TR 17223 (855002) - říjen 2019

Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
90461

TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 (870002) - duben 2012

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací

340 Kč vč. DPH
94254

TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1 (870005) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání)

350 Kč vč. DPH
94357

TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 (870006) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací

340 Kč vč. DPH
94358

TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1 (870007) - prosinec 2013

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti

340 Kč vč. DPH
95621

TNI ETSI TR 103 170 V1.1.1 (870008) - červenec 2014

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám

350 Kč vč. DPH
85780

TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 (879042) - duben 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč vč. DPH
86064

TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1 (879048) - červen 2010

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
93388

TNI CEN/TR 16396 (940535) - listopad 2013

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí

340 Kč vč. DPH
94738

TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014

Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
98206

TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč vč. DPH
99481

TNI CEN/TR 15071 (943020) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
500575

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
500749

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507349

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - květen 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
506512

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - leden 2019

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
508684

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
98203

TNI CEN/TR 16411 (943460) - září 2015 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014

440 Kč vč. DPH
98519

TNI CEN/TR 16512 (943461) - říjen 2015

Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
506508

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506509

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506510

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
500732

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - září 2016

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
506511

TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502334

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč vč. DPH
94432

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model

350 Kč vč. DPH
94710

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky

440 Kč vč. DPH
94472

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - únor 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data

350 Kč vč. DPH
95819

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - prosinec 2014

Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby

440 Kč vč. DPH
88149

TNI CEN/TR 15212 (980021) - červen 2011

Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
96557

TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

440 Kč vč. DPH