TNI CEN/TR 17222 (800310)

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Účinky syntetických nanočástic na lidské zdraví a životní prostředí nejsou stále ještě dostatečně pochopeny. Zejména není jasné, ve kterých oblastech a při jakých dávkách mají nanočástice negativní účinky na organismus nebo na životní prostředí (není znám vztah mezi dávkou a odpovědí). Skryté toxikologic-ké mechanismy a možné účinky dlouhodobé expozice nanočásticemi nejsou dostatečně pochopeny.
V internetových reklamách na výrobky a ve zprávách v mezinárodních časopisech jsou popsány zejména funkční vlastnosti "nanotextilií". Typ integrace nanočástic do textilií je často popsán jen málo. Proto je tento dokument primárně založen na výzkumných studiích, které zahrnují informace ohledně integrace nanočástic do textilních materiálů.
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout alespoň nějaký návod na zkoušky týkající se uvolňování nanočástic. Uvolňování nanočástic by se mohlo stanovovat buď kvantifikací pomocí chemické analýzy (5.1), nebo například zjišťováním odletků (5.2).

Označení TNI CEN/TR 17222 (800310)
Katalogové číslo 509435
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135094356