Třída 80 - TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0001 (800001) - červenec 2014 aktuální vydání

Textilie - Základní třídění a základní názvy

190 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - listopad 2019 aktuální vydání

Netkané textilie - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Symboly pro ošetřování

340 Kč

ČSN EN ISO 23606 (800006) - srpen 2009

Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

230 Kč

ČSN EN ISO 2076 (800010) - srpen 2014

Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy

340 Kč

ČSN ISO 8159 (800011) - leden 1994

Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 4921 (800013) - červenec 2002

Pletení - Základní pojmy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8388 (800014) - leden 2004

Pleteniny - Druhy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 80 0016 (800016) - srpen 1987

Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad

125 Kč

ČSN 80 0018 (800018) - listopad 1993

Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie

440 Kč

ČSN 80 0020 (800020) - leden 1965

Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik

570 Kč

ČSN 80 0021 (800021) - červenec 2021 nové vydání

Textilie - Terminologie a charakteristika tkanin

350 Kč

ČSN 80 0023 (800023) - březen 1981

Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků

125 Kč

ČSN 80 0025 (800025) - únor 1975

Názvosloví vad tkanin

125 Kč

ČSN 80 0026 (800026) - únor 1989

Textilné nite. Názvy a definície chýb

125 Kč

ČSN ISO 8160 (800029) - prosinec 1993

Textilie. Tvarované nitě. Slovník

125 Kč

ČSN 80 0030 (800030) - únor 1985

Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken

65 Kč

ČSN 80 0033 (800033) - srpen 1984

Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy

190 Kč

ČSN 80 0035 (800035) - listopad 1989

Pletené výrobky. Názvy a definice vad

125 Kč

ČSN ISO 1144 (800050) - leden 2019 aktuální vydání

Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)

230 Kč

ČSN EN ISO 139 (800056) - září 2005

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.12t

315 Kč

ČSN 80 0059 (800059) - březen 1985

Textilie. Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN ISO 5089 (800064) - leden 1994

Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

190 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - září 2020 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu

190 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - březen 2014 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků

350 Kč

ČSN ISO 18184 (800069) - říjen 2020

Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 12751 (800070) - duben 2000

Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám

230 Kč

ČSN 80 0073 (800073) - květen 1991

Pojmy používané při zkoušení textilií tahem

125 Kč

ČSN 80 0080 (800080) - květen 1990

Diely odevných výrobkov. Termíny a definície

190 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083) - červen 2021

Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 105-X18 (800102) - duben 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X18: Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E16 (800104) - leden 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E16: Stálobarevnost nábytkových textilií vůči pokapání vodou

190 Kč

ČSN 80 0110 (800110) - září 1970

Švy a šití. Názvosloví a označování

350 Kč

ČSN ISO 4915 (800111) - květen 1994

Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie

440 Kč

ČSN EN ISO 105-A11 (800114) - únor 2013

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 105-G02 (800118) - září 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

210 Kč

ČSN EN 20105-A02 (800119) - duben 1995

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-A01 (800120) - srpen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 105-A03 (800121) - květen 2020

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění

190 Kč

ČSN EN ISO 105-X10 (800122) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X10: Hodnocení migrace textilních barviv do polyvinylchloridových převrstvení

125 Kč

ČSN EN ISO 105-C06 (800123) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

190 Kč

ČSN EN ISO 105-A05 (800124) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A05: Přístojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - prosinec 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-E06 (800126) - únor 2007 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

145 Kč

ČSN EN 20105-N01 (800127) - říjen 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105-N01:1993)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N02 (800128) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid

125 Kč

ČSN EN ISO 105-A06 (800129) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A06: Přístrojové hodnocení 1/1 standardních sytostí

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X02 (800130) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO2: Stálobarevnost při karbonizaci: kyselinou sírovou

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X14 (800131) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X14: Stálobarevnost při kyselém chlorování vlny: dichlorisokyanurát sodný

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B01 (800132) - květen 2015 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B01: Stálobarevnost na světle: denním

230 Kč

ČSN EN ISO 105-X04 (800133) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X04: Stálobarevnost při mercerování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z01 (800134) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky barevnosti - Část Z01: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: soli chromu

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z02 (800135) - únor 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z02: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: železo a měď

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B03 (800136) - červenec 2018 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E09 (800137) - září 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E09: Stálobarevnost při krabování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-X11 (800138) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X11: Stálobarevnost při žehlení

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-X06 (800140) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X06: Stálobarevnost v sodové vyvářce

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N05 (800141) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N05: Stálobarevnost při síření

190 Kč

ČSN EN ISO 105-J03 (800142) - duben 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J03: Výpočet barevných diferencí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - září 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E02 (800144) - srpen 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E07 (800145) - listopad 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou

125 Kč

ČSN EN ISO 105-C10 (800146) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou

190 Kč

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - březen 2015 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou

350 Kč

ČSN EN ISO 105-G03 (800148) - září 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G03: Stálobarevnost vůči atmosférickému ozonu

190 Kč

ČSN EN ISO 105-P01 (800149) - září 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část P01: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01:1993)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B05 (800150) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E11 (800151) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E11: Stálobarevnost při paření

125 Kč

ČSN EN ISO 105-D02 (800152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-N03 (800153) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N03: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (mírné)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-N04 (800154) - prosinec 1996

Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N04: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (silné)

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X08 (800155) - srpen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X08: Stálobarevnost při odkližování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E12 (800156) - září 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 105-E14 (800157) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E14: Stálobarevnost při kyselém valchování: mírném

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E13 (800158) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E13: Stálobarevnost při kyselém valchování: přísném

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E10 (800159) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E10: Stálobarevnost při dekatování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X07 (800160) - srpen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X07: Stálobarevnost při přebarvování: vlna

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S01 (800161) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO1: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S02 (800162) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E03 (800163) - listopad 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (voda v plaveckých bazénech)

190 Kč

ČSN EN ISO 105-P02 (800164) - září 2005 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E04 (800165) - září 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu

190 Kč

ČSN EN ISO 105-D01 (800166) - leden 2011 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu

190 Kč

ČSN EN ISO 105-E08 (800167) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E08: Stálobarevnost v horké vodě

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B07 (800168) - leden 2010

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem

125 Kč

ČSN EN ISO 105-C12 (800169) - srpen 2006

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

210 Kč

ČSN EN ISO 105-C09 (800170) - srpen 2003

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C09: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní - Chování při oxidačním bělení s použitím bezfosfátového standardního detergentu za přítomnosti aktivátoru bělení při nízké teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.08t

315 Kč

ČSN EN ISO 105-B04 (800171) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou

190 Kč

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - leden 2021 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou

340 Kč

ČSN EN ISO 105-G01 (800173) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 105-X13 (800174) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X13: Stálobarevnost vlnařských barviv při procesech používajících chemické prostředky pro tvarování, plisování a fixování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B10 (800175) - červen 2012

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky

230 Kč

ČSN EN ISO 105-X05 (800177) - říjen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X05: Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům

125 Kč

ČSN EN ISO 105-A04 (800178) - květen 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B08 (800179) - květen 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.10t

315 Kč

ČSN EN ISO 105-J02 (800180) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti

190 Kč

ČSN EN ISO 105-X09 (800181) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X09: Stálobarevnost ve formaldehydu

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X01 (800182) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO1: Stálobarevnost při karbonizaci: chloridem hlinitým

125 Kč

ČSN EN ISO 105-S03 (800183) - listopad 1997 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO3: Stálobarevnost při vulkanizaci: přímou parou

125 Kč

ČSN EN ISO 105-Z03 (800184) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z03: Vzájemná kombinovatelnost bázických barviv pro akrylová vlákna

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z04 (800185) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z04: Dispergovatelnost disperzních barviv

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z05 (800186) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z05: Zjišťování prášivosti barviv

230 Kč

ČSN EN ISO 105-Z07 (800187) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z07: Stanovení aplikační rozpustnosti a stability roztoku barviv rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z08 (800188) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z09 (800189) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z09: Stanovení rozpustnosti ve studené vodě barviv rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-J01 (800190) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J01: Všeobecné principy pro měření barevného povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 105-Z10 (800191) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z10: Zjišťování relativní síly barviv v roztoku

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z06 (800192) - duben 2001

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z06: Hodnocení migrace barviv a pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z11 (800193) - červenec 2001

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z11: Hodnocení tečkovitosti dispersí barviv

190 Kč

ČSN EN ISO 105-C07 (800194) - březen 2002

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C07: Stálobarevnost textilií potisknutých pigmenty při kartáčování za mokra

125 Kč

ČSN EN ISO 105-A08 (800195) - červen 2003

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A08: Slovník termínů používaných při měření barevnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 105-J05 (800196) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J05: Metoda pro přístrojové hodnocení nestability barevného odstínu zkušebního vzorku v závislosti na změně osvětlení (CMCCON02)

190 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - prosinec 2016 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5079 (800200) - květen 2021 nové vydání

Textilní vlákna - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu

230 Kč

ČSN EN 14278-2 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14728-1 (800203) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13392 (800210) - listopad 2001

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20705 (800212) - červenec 2020

Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15930 (800213) - únor 2011

Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 137 (800214) - červenec 2016

Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - únor 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Obecné principy zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - květen 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - květen 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - květen 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - červen 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - leden 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - říjen 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - květen 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-19 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - únor 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - říjen 2013

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - září 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - leden 2021 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - květen 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-27 (800216) - prosinec 2019

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-28 (800216) - listopad 2020

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-29 (800216) - leden 2021

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentním vláknem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - červenec 2021 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-5 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - květen 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu)

125 Kč

ČSN EN ISO 20418-1 (800220) - listopad 2018

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20418-3 (800220) - leden 2021

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20706-1 (800222) - červenec 2020

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10306 (800236) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1973 (800269) - březen 1997

Textilní vlákna - Zjišťování délkové hmotnosti - Gravimetrická a vibroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 14184-1 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

190 Kč

ČSN EN ISO 14184-2 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)

230 Kč

ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - listopad 2016

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18254-2 (800292) - červenec 2019

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21084 (800293) - září 2019

Textilie - Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17131 (800294) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17137 (800295) - červen 2019

Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17132 (800296) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17134 (800297) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17130 (800298) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22744-1 (800299) - prosinec 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22744-2 (800299) - březen 2021

Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16711-1 (800301) - květen 2016

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16711-2 (800301) - květen 2016

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16711-3 (800301) - listopad 2019

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - leden 2020

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 17881-1 (800331) - srpen 2016

Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření

190 Kč

ČSN EN ISO 17881-2 (800331) - srpen 2016

Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu

190 Kč

ČSN 80 0523 (800523) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace

125 Kč

ČSN 80 0535 (800535) - březen 1991

Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování

125 Kč

ČSN 80 0601 (800601) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy

340 Kč

ČSN 80 0623 (800623) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna

125 Kč

ČSN EN ISO 2062 (800700) - červenec 2010 aktuální vydání

Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE)

230 Kč

ČSN EN ISO 2060 (800702) - prosinec 1996

Textilie. Nitě na návinech. Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou

230 Kč

ČSN 80 0706 (800706) - listopad 1992

Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití

125 Kč

ČSN EN ISO 2061 (800709) - leden 2016 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12562 (800710) - duben 2000

Textilie - Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13844 (800711) - září 2003

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla

230 Kč

ČSN EN 13895 (800712) - září 2003

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností

230 Kč

ČSN EN 14621 (800713) - červenec 2006

Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken

230 Kč

ČSN EN 16315 (800720) - září 2014

Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14878 (800801) - leden 2008

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.09t

250 Kč

ČSN EN 1624 (800802) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1625 (800803) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1103 (800804) - červen 2006 aktuální vydání

Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

125 Kč

ČSN EN ISO 6940 (800805) - říjen 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6941 (800806) - červenec 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN 14115 (800807) - září 2002

Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení

230 Kč

ČSN EN ISO 12138 (800808) - srpen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-5 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-6 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu

230 Kč

ČSN EN ISO 13015 (800810) - duben 2014

Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti

230 Kč

ČSN EN 16806-1 (800811) - září 2016

Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - září 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

230 Kč

ČSN EN 1049-2 (800814) - listopad 1995

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

190 Kč

ČSN EN 15598 (800815) - únor 2009

Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 9237 (800817) - listopad 1996

Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

190 Kč

ČSN EN ISO 811 (800818) - prosinec 2018

Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody

190 Kč

ČSN EN ISO 11092 (800819) - březen 2015

Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)

230 Kč

ČSN EN 22313 (800820) - červen 1994

Plošné textilie. Zjišťování mačkavosti - schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení

125 Kč

ČSN EN ISO 6330 (800821) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

350 Kč

ČSN EN ISO 5077 (800822) - srpen 2008

Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

125 Kč

ČSN 80 0823 (800823) - červen 2014 aktuální vydání

Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka

125 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - leden 2012 aktuální vydání

Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů

190 Kč

ČSN EN ISO 4920 (800827) - únor 2013

Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)

190 Kč

ČSN 80 0828 (800828) - říjen 1992

Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním

65 Kč

ČSN EN ISO 13937-1 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-2 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-3 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-4 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 2411 (800830) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení

230 Kč

ČSN EN 16812 (800831) - listopad 2016

Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - únor 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění

230 Kč

ČSN 80 0833 (800833) - únor 1993

Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 10528 (800836) - prosinec 1996

Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - červen 2021 nové vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - červen 2021 nové vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - červen 2021 nové vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-4 (800837) - červen 2021

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu

190 Kč

ČSN 80 0838 (800838) - březen 1975

Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji

65 Kč

ČSN EN ISO 21765 (800840) - srpen 2021

Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením

340 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip

190 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-3 (800842) - říjen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou

230 Kč

ČSN EN 1773 (800843) - březen 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

190 Kč

ČSN EN ISO 5084 (800844) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

190 Kč

ČSN EN ISO 12947-1 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.06t, Oprava 2 2.13t

270 Kč

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12947-3 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 12947-4 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 16373-1 (800847) - červenec 2016

Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-2 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-3 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)

350 Kč

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií

230 Kč

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

125 Kč

ČSN EN 12127 (800849) - listopad 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

190 Kč

ČSN 80 0850 (800850) - leden 1983

Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - prosinec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale

190 Kč

ČSN EN ISO 11721-1 (800853) - září 2001

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav

230 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - únor 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití

190 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení

340 Kč

ČSN EN 29865 (800856) - březen 1995

Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)

190 Kč

ČSN EN 1734 (800857) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku

125 Kč

ČSN 80 0858 (800858) - leden 1974

Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií

125 Kč

ČSN EN 1735 (800859) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti

190 Kč

ČSN EN 25978 (800860) - srpen 1995

Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990)

125 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - leden 2015

Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu

340 Kč

ČSN EN ISO 2231 (800862) - listopad 1996

Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)

125 Kč

ČSN 80 0865 (800865) - květen 1993

Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení

125 Kč

ČSN EN 15586 (800867) - prosinec 2008

Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem

190 Kč

ČSN EN 14971 (800868) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy

190 Kč

ČSN EN 14970 (800869) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin

230 Kč

ČSN EN 14533 (800870) - září 2015 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma

125 Kč

ČSN EN ISO 14419 (800872) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům

190 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - květen 2004

Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

340 Kč

ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - červenec 2020 aktuální vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - červenec 2020 aktuální vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN 14065 (800876) - únor 2017 aktuální vydání

Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace

350 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - prosinec 2018 aktuální vydání

Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality

230 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - říjen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů

230 Kč

ČSN EN 1414 (800881) - září 1998

Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1415 (800882) - září 1998

Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1416 (800883) - září 1998

Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 20645 (800885) - červen 2005

Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie

340 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - prosinec 2010

Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení

190 Kč

ČSN 80 0890 (800890) - květen 1989

Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 6938 (801105) - červenec 2015

Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice

230 Kč

ČSN 80 1123 (801123) - červen 2014 aktuální vydání

Stupnice jemnosti vlny

125 Kč

ČSN ISO 2 (802001) - srpen 1995

Textilie. Označování směru zákrutů nití a obdobných výrobků

65 Kč

ČSN EN 12590 (802110) - červenec 2000

Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 18103 (803020) - říjen 2015

Označování tkanin z velmi jemné vlny - Požadavky na definici kódu Super S

230 Kč

ČSN 80 3030 (803030) - srpen 1992

Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení

65 Kč

ČSN EN 14697 (803035) - prosinec 2005

Textilie - Froté ručníky a froté tkaniny - Specifikace a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 16732 (803701) - červenec 2016

Zdrhovadla - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - únor 2017

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

230 Kč

ČSN EN 14079 (804141) - prosinec 2003

Neaktivní zdravotnické prostředky - Požadavky na provedení a zkušební metody pro absorpční gázu z bavlny a absorpční gázu z bavlny a viskózy

230 Kč

ČSN EN 13569 (804160) - únor 2002

Ručníky do navíjecích zásobníků - Požadavky na užitné vlastnosti a na zpracování

230 Kč

ČSN EN 14465 (804206) - červen 2004

Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t

465 Kč

ČSN EN 14976 (804207) - červenec 2006

Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15618 +A1 (804210) - leden 2013 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN ISO 2424 (804402) - červen 2008

Textilní podlahové krytiny - Slovník

550 Kč

ČSN 80 4408 (804408) - červenec 1987

Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu

125 Kč

ČSN 80 4409 (804409) - říjen 1985

Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra

125 Kč

ČSN EN ISO 11378-2 (804410) - prosinec 2001

Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

465 Kč

ČSN EN 985 (804415) - únor 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

190 Kč

ČSN EN ISO 11857 (804417) - září 2002

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev

125 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - květen 2019 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů

230 Kč

ČSN EN 984 (804420) - srpen 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

125 Kč

ČSN EN 986 (804421) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

125 Kč

ČSN EN 994 (804422) - červenec 2012 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

190 Kč

ČSN EN 995 (804423) - březen 1997

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN ISO 1957 (804425) - květen 2013

Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

125 Kč

ČSN EN ISO 9405 (804426) - leden 2018

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu

190 Kč

ČSN EN 1307 +A3 (804427) - červenec 2019

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - květen 2020 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - prosinec 2019

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - únor 2021 nové vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1815 (804433) - březen 2017 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - květen 2004

Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - květen 2004

Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - říjen 2015 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - červenec 2015

Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15115 (804445) - červenec 2007

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - leden 2013

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu

230 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - květen 2020

Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - říjen 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 2286-1 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2286-2 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2286-3 (804620) - duben 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7854 (804621) - srpen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem

230 Kč

ČSN EN ISO 5981 (804622) - duben 2008 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1876-1 (804623) - listopad 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem

190 Kč

ČSN EN 1875-3 (804624) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda

190 Kč

ČSN EN 1876-2 (804625) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce

190 Kč

ČSN EN 12280-1 (804626) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla

230 Kč

ČSN EN 12280-2 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti

190 Kč

ČSN EN 12280-3 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 1421 (804627) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4674-1 (804628) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4674-2 (804628) - květen 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti protržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - březen 2018 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12759 (804631) - květen 2002

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám

230 Kč

ČSN EN 13360 (804632) - červenec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14882 (804633) - duben 2006

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření

190 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - říjen 2014 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce

340 Kč

ČSN EN 15973 (804638) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti

190 Kč

ČSN EN 15977 (804640) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace

190 Kč

ČSN EN 17117-1 (804641) - červen 2019

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22751 (804643) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3303-1 (804644) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3303-2 (804644) - březen 2021

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16653 (804645) - říjen 2015

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 80 5003 (805003) - listopad 1982

Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků

440 Kč

ČSN 80 5004 (805004) - únor 1993

Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení

65 Kč

ČSN 80 5009 (805009) - duben 1989

Názvosloví pletenin. Typy a vzory

190 Kč

ČSN EN 13770 (805802) - březen 2003

Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru

230 Kč

ČSN 80 5810 (805810) - leden 1993

Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.05t

157 Kč

ČSN 80 6000 (806000) - listopad 1981

Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků

230 Kč

ČSN EN 266 (806001) - březen 2021 nové vydání

Tapety v rolích - Specifikace pro textilní tapety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CWA 17553 (806099) - říjen 2020

Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, zkušební metody a používání

340 Kč

ČSN EN ISO 10776 (806119) - březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10320 (806120) - říjen 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Identifikace na staveništi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - říjen 2005

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

190 Kč

ČSN EN 17323 (806122) - leden 2021

Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - říjen 2005

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím

125 Kč

ČSN EN ISO 13433 (806124) - březen 2007

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

190 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10321 (806126) - únor 2009 aktuální vydání

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 12236 (806127) - květen 2007 aktuální vydání

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

190 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - březen 2013

Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody

230 Kč

ČSN EN 29073-1 (806131) - duben 1994

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 9073-2 (806132) - duben 1998

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky

230 Kč

ČSN EN 29073-3 (806133) - únor 1995

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - říjen 1998

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - září 2021 nové vydání

Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13427 (806136) - červen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-7 (806137) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-8 (806138) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - září 2008 aktuální vydání

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13437 (806140) - březen 2020 aktuální vydání

Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - leden 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958-1 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958-2 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - červenec 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13431 (806144) - červenec 2000

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

230 Kč

ČSN EN 13562 (806145) - leden 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)

125 Kč

ČSN EN 12224 (806146) - červen 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

190 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - květen 2021 nové vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - červenec 2012 aktuální vydání

Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

190 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

350 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

440 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

440 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

350 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

440 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

440 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - listopad 2009 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

230 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - leden 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12447 (806160) - červen 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

125 Kč

ČSN EN ISO 12960 (806161) - únor 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - červenec 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - prosinec 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita

230 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - září 2003

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce

230 Kč

ČSN EN 14414 (806168) - říjen 2004

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

230 Kč

ČSN EN 14415 (806169) - říjen 2004

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

190 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

315 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13738 (806176) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok

550 Kč

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - říjen 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost

230 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč

ČSN EN 14576 (806184) - prosinec 2005

Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí

230 Kč

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - červenec 2015

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2020 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - září 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806192) - říjen 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - červenec 2020 aktuální vydání

Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč

ČSN EN 17096 (806195) - duben 2019

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - srpen 2010

Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 10773 (806198) - říjen 2011

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10769 (806199) - listopad 2011

Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - únor 2014

Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 80 6302 (806302) - květen 1991

Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1101 (806310) - říjen 1997 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

190 Kč

ČSN EN 1102 (806311) - leden 2018 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN 13772 (806312) - září 2011 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

230 Kč

ČSN EN 13773 (806313) - srpen 2003

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Klasifikační systém

125 Kč

ČSN EN ISO 1806 (806415) - květen 2003

Rybářské sítě - Zjišťování pevnosti ok síťovin

190 Kč

ČSN EN ISO 1530 (806416) - září 2003

Rybářské sítě - Popis a označování vázaných síťovin

230 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - březen 2018 aktuální vydání

Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 16663-1 (806418) - srpen 2009 aktuální vydání

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16663-2 (806418) - leden 2004

Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

145 Kč

ČSN EN ISO 1805 (806420) - červenec 2007

Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny

190 Kč

ČSN 80 7001 (807001) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Střihy

230 Kč

ČSN 80 7002 (807002) - srpen 1993

Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia

340 Kč

ČSN 80 7003 (807003) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů

550 Kč

ČSN 80 7005 (807005) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Technologie

350 Kč

ČSN 80 7016 (807016) - duben 1982

Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb

125 Kč

ČSN 80 7030 (807030) - leden 1985

Oděvy. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.93t, Z2 6.93

190 Kč

ČSN EN 13402-1 (807035) - listopad 2001

Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

190 Kč

ČSN EN 13402-2 (807035) - listopad 2002

Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry

125 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - červen 2018 aktuální vydání

Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů

440 Kč

ČSN EN ISO 8559-1 (807036) - červenec 2021

Označování velikosti oblečení - Část 1: Antropometrické definice tělesných rozměrů

590 Kč

ČSN EN ISO 8559-2 (807036) - červenec 2021

Označování velikosti oblečení - Část 2: Ukazatele primárních a sekundárních rozměrů

350 Kč

ČSN 80 7040 (807040) - únor 1994

Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků

340 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - srpen 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

350 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - březen 2020

Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

340 Kč

TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015

Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 17394-2 (807054) - srpen 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 2: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění knoflíků - Metoda zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-1 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 1: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí připojených k oblečení pro malé děti - Specifikace

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-3 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 3: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17394-4 (807054) - září 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 4: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí s výjimkou knoflíků a mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení

230 Kč

ČSN 80 7602 (807602) - leden 1985

Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 6.93, Z1 10.93t, UR 10.93

190 Kč

ČSN 80 7606 (807606) - září 1993

Posteľná bielizeň a kusové výrobky. Terminológia

125 Kč

ČSN EN 14 (807610) - srpen 1996 aktuální vydání

Rozměry přikrývek

190 Kč

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - květen 2011 aktuální vydání

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

230 Kč

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - červen 2011

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

230 Kč

ČSN EN 16779-1 (807620) - leden 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení)

350 Kč

ČSN EN 16780 (807621) - leden 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek

340 Kč

ČSN EN 16781 (807622) - únor 2019

Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro dětské spací pytle pro použití v postýlkách

350 Kč

ČSN 80 8455 (808455) - prosinec 1993

Stany. Terminologie

550 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - leden 2021 aktuální vydání

Stany pro táboření - Požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 1968 (808510) - květen 2005

Textilní lana a provaznické výrobky - Slovník

550 Kč

ČSN EN 12422 (808602) - únor 2000

Sisálové motouzy

190 Kč

ČSN EN 12423 (808603) - únor 2000

Polypropylenové motouzy

190 Kč

ČSN EN ISO 5080 (808615) - květen 2000

Sisálové motouzy pro zemědělství

190 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - září 2006

Polyolefinové motouzy pro zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - duben 2020 aktuální vydání

Textilní lana - Obecné specifikace

440 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - březen 2020 aktuální vydání

Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1181 (808630) - červen 2005

Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1969 (808632) - červen 2005

Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1261 (808635) - březen 1997

Textilní lana pro běžné použití - Konopí

190 Kč

ČSN EN ISO 10547 (808640) - květen 2010

Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10554 (808641) - květen 2010

Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10556 (808642) - květen 2010

Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10572 (808643) - květen 2010

Textilní lana ze směsi polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - duben 2019 aktuální vydání

Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 80 8711 (808711) - září 1993

Tlakové požární hadice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.93, opr. 2.94, Z1 12.94t

157 Kč

ČSN 80 8715 (808715) - červenec 1994

Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic

230 Kč

ČSN EN 1161 (808801) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1162 (808802) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oxidačního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1163 (808803) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oleje a tuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1165 (808804) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vodou rozpustných chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1167 (808805) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení pro stanovení rozměrů prošívaných přikrývek plněných peřím a/nebo prachovým peřím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1885 (808806) - duben 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN 12130 (808807) - březen 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12131 (808808) - březen 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12132-1 (808809) - červen 1999

Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 1: Třecí zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12132-2 (808809) - červen 1999

Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 2: Nárazová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1164 (808811) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení stupně zakalení vodného extraktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1882 (808812) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení množství peří a prachu pro obchodní účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1883 (808813) - září 2018 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1884 (808814) - červen 1999

Peří a peřový prach - Stanovení mikrobiologického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12934 (808815) - červen 2000

Peří a peřový prach - Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnicího materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13088 (808816) - březen 2019 aktuální vydání

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12935 (808817) - únor 2002

Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13536 (808818) - květen 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Požadavky pro oděvy - Lehké oděvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13542 (808819) - duben 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda stanovení indexu stlačitelnosti u oděvů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13543 (808820) - duben 2002

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Měření absorpce vody plnícím materiálem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13855-1 (808821) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 1: Rotační metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13855-2 (808821) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 2: Metoda zkoušení natřásáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13854 (808823) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Požadavky pro čalouněné části a polštáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13186 (808825) - březen 2006 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím

230 Kč

ČSN EN 12240 (808901) - listopad 1998

Stuhové uzávěry - Stanovení celkové a užitné šířky pásku a užitné šířky uzávěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12241 (808902) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Metoda pro uzavření před praním nebo chemickým čištěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12242 (808903) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Zjišťování pevnosti při odtrhávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12243 (808904) - červen 2000

Stuhové uzávěry - Zjišťování změny rozměrů po praní a sušení a chemickém čištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 13780 (808905) - červenec 2003

Stuhové uzávěry - Zjišťování podélné pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14959 (808906) - srpen 2006

Stuhové uzávěry - Zjišťování odolnosti proti třepení po praní

190 Kč