Třída 8002 - Zkoušení vláken

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5079 (800200) - březen 1997

Textilie - Vlákna - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu

190 Kč

ČSN EN 14278-2 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - srpen 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14728-1 (800203) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13392 (800210) - listopad 2001

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 20705 (800212) - červenec 2020

Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15930 (800213) - únor 2011

Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 137 (800214) - červenec 2016

Vlna - Zjišťování průměru vláken - Metoda měření projekčním mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1833-1 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 1: Všeobecné principy zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - leden 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - červen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - leden 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-17 (800216) - říjen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-19 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-2 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-20 (800216) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - říjen 2013

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - září 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - březen 2014

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - listopad 2013

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-27 (800216) - prosinec 2019

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 27: Směsi celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím síranu hlinitého)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-28 (800216) - listopad 2020

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-5 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 5: Směsi viskózy, měďnatých nebo modalových vláken a bavlny (metoda s použitím zinečnatanu sodného)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-6 (800216) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - květen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu)

125 Kč

ČSN EN ISO 20418-1 (800220) - listopad 2018

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20706-1 (800222) - červenec 2020

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10306 (800236) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1973 (800269) - březen 1997

Textilní vlákna - Zjišťování délkové hmotnosti - Gravimetrická a vibroskopická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 14184-1 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

190 Kč

ČSN EN ISO 14184-2 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)

230 Kč

ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - listopad 2016

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18254-2 (800292) - červenec 2019

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21084 (800293) - září 2019

Textilie - Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17131 (800294) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17137 (800295) - červen 2019

Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17132 (800296) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17134 (800297) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17130 (800298) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč