Třída 8061 - Netkané textilie a geotextilie

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10776 (806119) - březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10320 (806120) - říjen 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Identifikace na staveništi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - květen 2024 nové vydání

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17323 (806122) - leden 2021

Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - říjen 2005

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím

125 Kč

ČSN EN ISO 13433 (806124) - březen 2007

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

190 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10321 (806126) - únor 2009 aktuální vydání

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 12236 (806127) - květen 2007 aktuální vydání

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

190 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - březen 2013

Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-2 (806132) - duben 1998

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-1 (806134) - leden 2024

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 1: Stanovení plošné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806134) - leden 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči)

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806134) - leden 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči)

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806134) - červen 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 18: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti při přetrhu pomocí tahové zkoušky Grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-3 (806134) - leden 2024

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - září 2021 aktuální vydání

Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13427 (806136) - červen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-7 (806137) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-8 (806138) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - září 2008 aktuální vydání

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13437 (806140) - březen 2020 aktuální vydání

Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - leden 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958-1 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12958-2 (806142) - květen 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - červenec 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13431 (806144) - červenec 2000

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

230 Kč

ČSN EN 13562 (806145) - leden 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)

125 Kč

ČSN EN 12224 (806146) - červen 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

190 Kč

ČSN EN 12225 (806147) - květen 2021 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12226 (806148) - červenec 2012 aktuální vydání

Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

190 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

350 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

440 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

440 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

350 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

440 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

440 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - říjen 2021 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - leden 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12447 (806160) - březen 2022 aktuální vydání

Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12960 (806161) - únor 2021

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - červenec 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - prosinec 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita

230 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - září 2003

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce

230 Kč

ČSN EN 14414 (806168) - říjen 2004

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

230 Kč

ČSN EN 14415 (806169) - říjen 2004

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

190 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

315 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13738 (806176) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - září 2019 aktuální vydání

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17738 (806179) - říjen 2023

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Poškození během postupu instalace - Zkouška v plném rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17445 (806179) - srpen 2023

Geosyntetika - Standardní zkouška pro simulaci eroze vyvolané deštěm na povrchu svahu chráněném geosyntetickými výrobky před erozí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok

550 Kč

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - říjen 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost

230 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč

ČSN EN 14576 (806184) - prosinec 2005

Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí

230 Kč

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - červenec 2015

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2020 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - červenec 2020 aktuální vydání

Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč

ČSN EN 17096 (806195) - duben 2019

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč

ČSN EN ISO 10773 (806198) - říjen 2011

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10769 (806199) - listopad 2011

Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo