Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 8061 - Výrobky z netkaných textilií

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
92530

ČSN EN ISO 10776 (806119) - březen 2013

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení

230 Kč vč. DPH
57651

ČSN EN ISO 10320 (806120) - prosinec 1999

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi

125 Kč vč. DPH
74286

ČSN EN ISO 9862 (806121) - říjen 2005

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

190 Kč vč. DPH
74285

ČSN EN ISO 9864 (806123) - říjen 2005

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím

125 Kč vč. DPH
78059

ČSN EN ISO 13433 (806124) - březen 2007

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)

190 Kč vč. DPH
98116

ČSN EN ISO 10319 (806125) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81392

ČSN EN ISO 10321 (806126) - únor 2009 aktuální vydání

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
78410

ČSN EN ISO 12236 (806127) - květen 2007 aktuální vydání

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)

190 Kč vč. DPH
500922

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
26667

ČSN EN ISO 9863-2 (806128) - leden 1998 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků

340 Kč vč. DPH
92503

ČSN EN ISO 10772 (806130) - březen 2013

Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody

230 Kč vč. DPH
16171

ČSN EN 29073-1 (806131) - duben 1994

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti

125 Kč vč. DPH
51776

ČSN EN ISO 9073-2 (806132) - duben 1998

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky

230 Kč vč. DPH
17013

ČSN EN 29073-3 (806133) - únor 1995

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti

125 Kč vč. DPH
53686

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - říjen 1998

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání

190 Kč vč. DPH
82585

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97296

ČSN EN ISO 13427 (806136) - červen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55755

ČSN EN ISO 9073-7 (806137) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky

190 Kč vč. DPH
55758

ČSN EN ISO 9073-8 (806138) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)

190 Kč vč. DPH
81189

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - září 2008 aktuální vydání

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
56180

ČSN EN ISO 13437 (806140) - červen 1999

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Metoda pro instalaci a extrakci vzorků v půdě a zkoušení vzorků v laboratoři

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
87135

ČSN EN ISO 11058 (806141) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

230 Kč vč. DPH
87044

ČSN EN ISO 12958 (806142) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině

230 Kč vč. DPH
87045

ČSN EN ISO 12956 (806143) - listopad 2010 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

230 Kč vč. DPH
59482

ČSN EN ISO 13431 (806144) - červenec 2000

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu

230 Kč vč. DPH
60971

ČSN EN 13562 (806145) - leden 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)

125 Kč vč. DPH
62032

ČSN EN 12224 (806146) - červen 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům

190 Kč vč. DPH
62033

ČSN EN 12225 (806147) - červenec 2001

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy

125 Kč vč. DPH
90904

ČSN EN 12226 (806148) - červenec 2012 aktuální vydání

Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti

190 Kč vč. DPH
502785

ČSN EN 13249 (806149) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

440 Kč vč. DPH
502787

ČSN EN 13250 (806150) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

440 Kč vč. DPH
502789

ČSN EN 13251 (806151) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

440 Kč vč. DPH
502791

ČSN EN 13252 (806152) - červenec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

440 Kč vč. DPH
503269

ČSN EN 13253 (806153) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

350 Kč vč. DPH
503271

ČSN EN 13254 (806154) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

440 Kč vč. DPH
503273

ČSN EN 13255 (806155) - říjen 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

440 Kč vč. DPH
503734

ČSN EN 13256 (806156) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

350 Kč vč. DPH
503736

ČSN EN 13257 (806157) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

440 Kč vč. DPH
503738

ČSN EN 13265 (806158) - prosinec 2017 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

440 Kč vč. DPH
84542

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - listopad 2009 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

230 Kč vč. DPH
98688

ČSN EN ISO 25619-2 (806159) - leden 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
64831

ČSN EN 12447 (806160) - červen 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě

125 Kč vč. DPH
65531

ČSN EN 14030 (806161) - září 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.04t


250 Kč vč. DPH
67794

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - červenec 2003

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky

230 Kč vč. DPH
74565

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - prosinec 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita

230 Kč vč. DPH
500155

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94299

ČSN EN 13361 (806164) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505028

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94301

ČSN EN 13491 (806165) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505033

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94839

ČSN EN 13492 (806166) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505119

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
68221

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - září 2003

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce

230 Kč vč. DPH
71285

ČSN EN 14414 (806168) - říjen 2004

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

230 Kč vč. DPH
71286

ČSN EN 14415 (806169) - říjen 2004

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

190 Kč vč. DPH
99665

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
97883

ČSN EN 14574 (806171) - říjen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
98573

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t


355 Kč vč. DPH
98574

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - říjen 2015

Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t


315 Kč vč. DPH
505118

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
505027

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
72799

ČSN EN ISO 13438 (806175) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Orientační metoda zkoušení pro stanovení odolnosti vůči oxidaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
72878

ČSN EN 13738 (806176) - červen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73185

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73170

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73354

ČSN EN ISO 13428 (806178) - srpen 2005

Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73946

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha

230 Kč vč. DPH
73947

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok

550 Kč vč. DPH
73945

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - říjen 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost

230 Kč vč. DPH
74567

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč vč. DPH
74563

ČSN EN 14576 (806184) - prosinec 2005

Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí

230 Kč vč. DPH
94298

ČSN EN 13362 (806185) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505029

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
94739

ČSN EN 13493 (806186) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505116

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97305

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - červenec 2015

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
97306

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
97304

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
77509

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2007

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

230 Kč vč. DPH
79438

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - září 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny

230 Kč vč. DPH
79437

ČSN EN ISO 9073-14 (806192) - říjen 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti

230 Kč vč. DPH
81639

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81640

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81641

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80206

ČSN EN ISO 10722 (806193) - leden 2008

Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem

190 Kč vč. DPH
83143

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94300

ČSN EN 15382 (806194) - únor 2014

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
505114

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
84002

ČSN EN 15381 (806195) - srpen 2009 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

350 Kč vč. DPH
507250

ČSN EN 17096 (806195) - duben 2019

Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
86586

TNI CEN/TR 15019 (806196) - září 2010

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi

230 Kč vč. DPH
86587

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - srpen 2010

Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti

440 Kč vč. DPH
88787

ČSN EN ISO 10773 (806198) - říjen 2011

Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89041

ČSN EN ISO 10769 (806199) - listopad 2011

Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH