ČSN EN 13256 (806156) Aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13256 (80 6156)

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbě tunelů a podzemních staveb a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je chránit geosyntetické izolace používané v tunelech a podzemních stavbách.
Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a posuzování postupů řízení výroby.
Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité.
Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13256 (806156)
Katalogové číslo 503734
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135037346
Tato norma nahradila ČSN EN 13256 (806156) z února 2017
ČSN EN 13256 +A1 (806156) z srpna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)