ČSN EN 13251 (806151) Aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13251 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při provádění zemních prací, v základových a opěrných konstrukcích a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje.
Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby.
Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13251 (806151)
Katalogové číslo 502789
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135027897
Tato norma nahradila ČSN EN 13251 (806151) z února 2017
ČSN EN 13251 +A1 (806151) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 13249 (806149)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

ČSN EN 13250 (806150)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

ČSN EN 13252 (806152)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech