ČSN EN 13253 (806153) Aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

ČSN EN 13253 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbách na ochranu proti erozi pro zabránění migrace jemnozrnných materiálů do vrstev hrubšího materiálu vlivem měnících se hydraulických gradientů, a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností.
Tato evropská norma se týká použití pro ochranu pobřeží a opevňování břehů. Tato evropská norma se netýká eroze povrchu, kdy je na povrchu umístěna geotextilie nebo výrobek podobný geotextilii.
Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje.
Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1.
Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupů řízení výroby.
Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité.
Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.

Označení ČSN EN 13253 (806153)
Katalogové číslo 503269
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135032693
Tato norma nahradila ČSN EN 13253 (806153) z února 2017
ČSN EN 13253 +A1 (806153) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)