Třída 8000 - Textilní průmysl, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0001 (800001) - červenec 2014 aktuální vydání

Textilie - Základní třídění a základní názvy

190 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - listopad 2019 aktuální vydání

Netkané textilie - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Symboly pro ošetřování

340 Kč

ČSN EN ISO 23606 (800006) - srpen 2009

Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

230 Kč

ČSN EN ISO 2076 (800010) - srpen 2014

Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy

340 Kč

ČSN ISO 8159 (800011) - leden 1994

Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 4921 (800013) - červenec 2002

Pletení - Základní pojmy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8388 (800014) - leden 2004

Pleteniny - Druhy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 80 0016 (800016) - srpen 1987

Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad

125 Kč

ČSN 80 0018 (800018) - listopad 1993

Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie

440 Kč

ČSN 80 0020 (800020) - leden 1965

Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik

570 Kč

ČSN 80 0021 (800021) - leden 1989

Názvosloví a charakteristika tkanin

550 Kč

ČSN 80 0023 (800023) - březen 1981

Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků

125 Kč

ČSN 80 0025 (800025) - únor 1975

Názvosloví vad tkanin

125 Kč

ČSN 80 0026 (800026) - únor 1989

Textilné nite. Názvy a definície chýb

125 Kč

ČSN ISO 8160 (800029) - prosinec 1993

Textilie. Tvarované nitě. Slovník

125 Kč

ČSN 80 0030 (800030) - únor 1985

Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken

65 Kč

ČSN 80 0033 (800033) - srpen 1984

Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy

190 Kč

ČSN 80 0035 (800035) - listopad 1989

Pletené výrobky. Názvy a definice vad

125 Kč

ČSN ISO 1144 (800050) - leden 2019 aktuální vydání

Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)

230 Kč

ČSN EN ISO 139 (800056) - září 2005

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.12t

315 Kč

ČSN 80 0059 (800059) - březen 1985

Textilie. Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN ISO 5089 (800064) - leden 1994

Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

190 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - září 2020 nové vydání

Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu

190 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - březen 2014 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků

350 Kč

ČSN ISO 18184 (800069) - říjen 2020

Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 12751 (800070) - duben 2000

Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám

230 Kč

ČSN 80 0073 (800073) - květen 1991

Pojmy používané při zkoušení textilií tahem

125 Kč

ČSN 80 0080 (800080) - květen 1990

Diely odevných výrobkov. Termíny a definície

190 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč