Třída 8008 - Zkoušení textilních plošných výrobků

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14878 (800801) - leden 2008

Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.09t

250 Kč

ČSN EN 1624 (800802) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1625 (800803) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1103 (800804) - červen 2006 aktuální vydání

Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

125 Kč

ČSN EN ISO 6940 (800805) - říjen 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6941 (800806) - červenec 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN 14115 (800807) - září 2002

Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení

230 Kč

ČSN EN ISO 12138 (800808) - srpen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - říjen 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - listopad 2019 aktuální vydání

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-5 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu

230 Kč

ČSN EN ISO 3175-6 (800809) - květen 2020

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu

230 Kč

ČSN EN ISO 13015 (800810) - duben 2014

Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti

230 Kč

ČSN EN 16806-1 (800811) - září 2016

Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - září 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

230 Kč

ČSN EN 1049-2 (800814) - listopad 1995

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

190 Kč

ČSN EN 15598 (800815) - únor 2009

Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 9237 (800817) - listopad 1996

Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

190 Kč

ČSN EN ISO 811 (800818) - prosinec 2018

Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody

190 Kč

ČSN EN ISO 11092 (800819) - březen 2015

Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)

230 Kč

ČSN EN 22313 (800820) - červen 1994

Plošné textilie. Zjišťování mačkavosti - schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení

125 Kč

ČSN EN ISO 6330 (800821) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

350 Kč

ČSN EN ISO 5077 (800822) - srpen 2008

Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

125 Kč

ČSN 80 0823 (800823) - červen 2014 aktuální vydání

Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka

125 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - leden 2012 aktuální vydání

Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů

190 Kč

ČSN EN ISO 4920 (800827) - únor 2013

Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)

190 Kč

ČSN 80 0828 (800828) - říjen 1992

Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním

65 Kč

ČSN EN ISO 13937-1 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-2 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-3 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-4 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 2411 (800830) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení

230 Kč

ČSN EN 16812 (800831) - listopad 2016

Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - únor 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění

230 Kč

ČSN 80 0833 (800833) - únor 1993

Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 10528 (800836) - prosinec 1996

Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - srpen 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - duben 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - únor 2015

Textilie - Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji

230 Kč

ČSN 80 0838 (800838) - březen 1975

Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji

65 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip

190 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-3 (800842) - říjen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou

230 Kč

ČSN EN 1773 (800843) - březen 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

190 Kč

ČSN EN ISO 5084 (800844) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

190 Kč

ČSN EN ISO 12947-1 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.06t, Oprava 2 2.13t

270 Kč

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12947-3 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 12947-4 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 16373-1 (800847) - červenec 2016

Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-2 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)

340 Kč

ČSN EN ISO 16373-3 (800847) - leden 2015

Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)

350 Kč

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií

230 Kč

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

125 Kč

ČSN EN 12127 (800849) - listopad 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

190 Kč

ČSN 80 0850 (800850) - leden 1983

Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 5470-1 (800852) - červen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 5470-2 (800852) - prosinec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale

190 Kč

ČSN EN ISO 11721-1 (800853) - září 2001

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav

230 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - únor 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití

190 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení

340 Kč

ČSN EN 29865 (800856) - březen 1995

Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)

190 Kč

ČSN EN 1734 (800857) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku

125 Kč

ČSN 80 0858 (800858) - leden 1974

Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií

125 Kč

ČSN EN 1735 (800859) - březen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti

190 Kč

ČSN EN 25978 (800860) - srpen 1995

Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990)

125 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - leden 2015

Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu

340 Kč

ČSN EN ISO 2231 (800862) - listopad 1996

Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)

125 Kč

ČSN 80 0865 (800865) - květen 1993

Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení

125 Kč

ČSN EN 15586 (800867) - prosinec 2008

Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem

190 Kč

ČSN EN 14971 (800868) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy

190 Kč

ČSN EN 14970 (800869) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin

230 Kč

ČSN EN 14533 (800870) - září 2015 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma

125 Kč

ČSN EN ISO 14419 (800872) - říjen 2010 aktuální vydání

Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům

190 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - květen 2004

Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

340 Kč

ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN 14065 (800876) - únor 2017 aktuální vydání

Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace

350 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - prosinec 2018 aktuální vydání

Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality

230 Kč

ČSN EN ISO 15797 (800879) - říjen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů

230 Kč

ČSN EN 1414 (800881) - září 1998

Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1415 (800882) - září 1998

Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 1416 (800883) - září 1998

Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 20645 (800885) - červen 2005

Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie

340 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - prosinec 2010

Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení

190 Kč

ČSN 80 0890 (800890) - květen 1989

Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

230 Kč