Třída 8044 - Podlahové textilie

Zobrazit obsah třídy 80 - Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 2424 (804402) - červen 2008

Textilní podlahové krytiny - Slovník

550 Kč

ČSN 80 4408 (804408) - červenec 1987

Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu

125 Kč

ČSN 80 4409 (804409) - říjen 1985

Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra

125 Kč

ČSN EN ISO 11378-2 (804410) - prosinec 2001

Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

465 Kč

ČSN EN 985 (804415) - únor 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

190 Kč

ČSN EN ISO 11857 (804417) - září 2002

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev

125 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - květen 2019 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů

230 Kč

ČSN EN 984 (804420) - srpen 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

125 Kč

ČSN EN 986 (804421) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

125 Kč

ČSN EN 994 (804422) - červenec 2012 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic

190 Kč

ČSN EN 995 (804423) - březen 1997

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN ISO 1957 (804425) - květen 2013

Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

125 Kč

ČSN EN ISO 9405 (804426) - leden 2018

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu

190 Kč

ČSN EN 1307 +A3 (804427) - červenec 2019

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - květen 2020 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - prosinec 2019

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - duben 2016

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1815 (804433) - březen 2017 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - květen 2004

Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1765 (804435) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1766 (804436) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2551 (804437) - květen 2004

Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 3018 (804438) - květen 2004

Odměřené textilní podlahové krytiny - Zjišťování rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8543 (804439) - květen 2004

Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - říjen 2015 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - červenec 2015

Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 14900 (804443) - říjen 2006

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna

190 Kč

ČSN EN 15115 (804445) - červenec 2007

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - leden 2013

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu

230 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - květen 2020

Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - říjen 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč