TNI CEN/TR 13097 (758083)

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva předpokládá, že již bylo provedeno vyhodnocení a bylo přijato rozhodnutí, že aplikace kalu na půdu je tou nejlepší volbou způsobu využití kalu. Popisuje správnou praxi při využívání kalů v zemědělství jako zdroje živin pro rostliny a/nebo jako prostředku na zkvalitnění půdy.
Tuto zprávu lze použít pro kaly z manipulace s přívalovými dešťovými vodami; z fekálií; z městských stokových sítí; z čistíren městských odpadních vod; z čištění průmyslových odpadních vod obdobným způsobem jako v případě městských odpadních vod a z úpraven vody, s výjimkou nebezpečných kalů z průmyslu.

Označení TNI CEN/TR 13097 (758083)
Katalogové číslo 87259
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963872599
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo