TNI CEN/TR 15367-1 (656582) Nové vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tento dokument obsahuje obecný návod pro správnou provozní praxi při manipulaci s motorovou naftou a její distribuci tak, aby byla zajištěna odpovídající čistota a předešlo se distribuci kontaminantů.
Dokument nepředjímá národní nebo místní předpisy, ale zaměřuje se na problémy způsobené znečištěním vodou, usazeninami, anorganickými kontaminanty nebo mikrobiální kontaminací, které se mohou vyskytnout v dodavatelském řetězci v průběhu výroby, mísení, skladování a přepravy. Nezabývá se kontaminací jinými druhy pohonných hmot, ani neřeší případné kontaminace vodou nebo sedimenty, které se mohou objevit ve vozidlech.

Označení TNI CEN/TR 15367-1 (656582)
Katalogové číslo 510412
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135104123
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 15367-1 (656582) z června 2015

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15367-2 (656582)
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

TNI CEN/TR 15367-3 (656582)
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci