Třída 65 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0102 (650102) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek

350 Kč

ČSN EN 15493 (650120) - červenec 2020 aktuální vydání

Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - červenec 2020 aktuální vydání

Svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků

230 Kč

ČSN EN 15426 (650122) - červen 2019 aktuální vydání

Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17616 (650123) - červen 2022

Venkovní svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17617 (650124) - červen 2022

Venkovní svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

740 Kč

ČSN 65 0202 (650202) - září 1995 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.99t, Z2 9.12t

437 Kč

ČSN 65 0204 (650204) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.83, Zb 12.83, Z3 11.12t

615 Kč

ČSN 65 0205 (650205) - červenec 1996 aktuální vydání

Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady

230 Kč

ČSN 65 0208 (650208) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

440 Kč

ČSN 65 0211 (650211) - srpen 1994

Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy

125 Kč

ČSN 65 0313 (650313) - květen 1991

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6353-1 (650315) - srpen 1997

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

340 Kč

ČSN ISO 6353-2 (650315) - červenec 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

770 Kč

ČSN ISO 6353-3 (650315) - září 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

945 Kč

ČSN ISO 760 (650330) - říjen 1998

Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

230 Kč

ČSN ISO 6227 (650335) - duben 1997

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 758 (650339) - leden 2000

Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C

125 Kč

ČSN 65 0341 (650341) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN 65 0342 (650342) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.88t, Z2 1.00t

189 Kč

ČSN P CEN/TS 15968 (650350) - únor 2011

Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 0511 (650511) - září 1952

Vzorkování zrnitých hmot

125 Kč

ČSN 65 0512 (650512) - leden 1953

Vzorkování kapalin

125 Kč

ČSN 65 1041 (651041) - květen 1987

Oxid hlinitý. Metody chemického rozboru. Všeobecné údaje

125 Kč

ČSN 65 1044 (651044) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu železitého

125 Kč

ČSN 65 1045 (651045) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu křemičitého

125 Kč

ČSN 65 1046 (651046) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu titaničitého

125 Kč

ČSN 65 1047 (651047) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu vanadičného

125 Kč

ČSN 65 1048 (651048) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu fosforečného

125 Kč

ČSN 65 1049 (651049) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu sodného a oxidu draselného

125 Kč

ČSN 65 1052 (651052) - duben 1991

Oxid hlinitý. Metody přípravy roztoku vzorku

125 Kč

ČSN 65 1053 (651053) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu chromitého

125 Kč

ČSN 65 1054 (651054) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu manganatého

125 Kč

ČSN 65 1055 (651055) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení oxidu zinečnatého

190 Kč

ČSN 65 1057 (651057) - duben 1991

Oxid hlinitý. Stanovení granulometrického složení metodou sítového rozboru

125 Kč

ČSN 65 1059 (651059) - květen 1987

Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého

125 Kč

ČSN EN 12944-1 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny

230 Kč

ČSN EN 12944-2 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

190 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

230 Kč

ČSN EN 16357 (654802) - duben 2014

Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou

230 Kč

ČSN EN 13535 (654803) - říjen 2001

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - říjen 2013 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění

230 Kč

ČSN ISO 7409 (654805) - září 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1235 (654806) - březen 1997

Pevná hnojiva - Zkušební prosévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1236 (654807) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné)

125 Kč

ČSN EN 1237 (654808) - červenec 1999 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (setřesné)

125 Kč

ČSN EN 12047 (654809) - září 1998

Měření sypného úhlu tuhých průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12049 (654810) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení za sníženého tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení

190 Kč

ČSN EN ISO 7837 (654812) - červenec 2001

Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv

125 Kč

ČSN EN 12048 (654813) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105±2) °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 13466-1 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 1: Methanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13466-2 (654814) - květen 2002

Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 2: 2-propanol jako extrakční činidlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo

190 Kč

ČSN EN 14888 (654816) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu kadmia

230 Kč

ČSN ISO 5317 (654817) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN P CEN/TS 17338 (654818) - listopad 2019

Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7407 (654819) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN EN 16847 (654820) - srpen 2016

Hnojiva - Stanovení komplexotvorných látek v hnojivech - Identifikace kyseliny heptaglukonové chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - listopad 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování

440 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - říjen 2013 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku

230 Kč

ČSN EN 1482-3 (654821) - duben 2017

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 3: Vzorkování statických hromad

230 Kč

ČSN EN 16195 (654822) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu

190 Kč

ČSN EN 16196 (654823) - únor 2013

Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu

190 Kč

ČSN EN 16197 (654824) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 16198 (654825) - únor 2013

Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku

230 Kč

ČSN EN 16199 (654826) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16305 (654827) - listopad 2012

Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách

190 Kč

ČSN EN 13299 (654828) - říjen 2000

Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16375 (654829) - únor 2014

Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 13266 (654830) - listopad 2009 aktuální vydání

Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro povrchově upravená hnojiva

230 Kč

ČSN EN 16317 +A1 (654831) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16318 +A1 (654832) - září 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B)

230 Kč

ČSN EN 16319 +A1 (654833) - říjen 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

230 Kč

ČSN EN 16320 +A1 (654834) - září 2017 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 5314 (654835) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku. Titrační metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 5315 (654837) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci

190 Kč

TNI CEN/TR 14539 (654838) - březen 2022

Jednosložkové hnojivo typu dusičnanu amonného - Srovnávací studie pro stanovení pórovitosti (retence oleje)

230 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - červen 2018 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování

340 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - prosinec 2011 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra

190 Kč

ČSN EN 15704 (654841) - červen 2009

Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - březen 2021 aktuální vydání

Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou

230 Kč

ČSN EN 12945 +A1 (654845) - květen 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody

230 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12947 (654847) - únor 2010 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN EN 13475 (654848) - červenec 2002

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku - Oxalátová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14397-1 (654849) - srpen 2010

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13366 (654850) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin

190 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - říjen 2014 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

190 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - červen 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 13368-3 (654851) - srpen 2018

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - únor 2017 aktuální vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda

340 Kč

ČSN EN 15360 (654853) - únor 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.12t

210 Kč

ČSN EN 15451 (654854) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 15452 (654855) - listopad 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi

230 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - prosinec 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů

230 Kč

ČSN EN 16328 (654857) - červen 2013

Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 16651 (654858) - leden 2016

Hnojiva - Stanovení N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-(n-propyl)thiofosforečnantriamidu (NPPT) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17060 (654859) - prosinec 2017

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10248 (654861) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Odvzdušnění vzorků suspenzí pomocí filmu

125 Kč

ČSN EN ISO 10249 (654862) - září 2001 aktuální vydání

Kapalná hnojiva - Předběžné vizuální posouzení a příprava vzorků pro fyzikální zkoušení

125 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení amonného dusíku

230 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - červenec 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy

230 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku

190 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině

230 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky

190 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - září 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda

230 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů

230 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - listopad 2010 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku

230 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche

230 Kč

ČSN EN 15604 (654873) - listopad 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík

340 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod

340 Kč

ČSN EN 15688 (654875) - říjen 2009 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení inhibitoru ureázy N-(n-butyl)thiofosforečnantriamidu (NBPT) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami

230 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - prosinec 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B)

230 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí

125 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové

125 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C

125 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě

125 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném

125 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů

125 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15956 (654886) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách

125 Kč

ČSN EN 15957 (654887) - prosinec 2011

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném

190 Kč

ČSN EN 15958 (654888) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě

125 Kč

ČSN EN 15959 (654889) - únor 2012

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu

230 Kč

ČSN EN 15960 (654890) - únor 2012

Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

125 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - červenec 2017 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry

190 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup)

125 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech

230 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

230 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - srpen 2015

Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

190 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

190 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ≤ 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

230 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

230 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - červen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích ≤ 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

230 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - červen 2019

Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 17411 (654909) - červen 2021

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - srpen 2021

Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C

190 Kč

TNI CEN/TR 12333 (654910) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení pevnosti v tlaku zrn hnojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 14061 (654911) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení obsahu prachu

340 Kč

ČSN ISO 7408 (654932) - srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda

125 Kč

ČSN ISO 1998-1 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

340 Kč

ČSN ISO 1998-2 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN ISO 1998-3 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 3: Průzkum a těžba

125 Kč

ČSN ISO 1998-4 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 4: Rafinace

230 Kč

ČSN ISO 1998-5 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce

230 Kč

ČSN ISO 1998-6 (656000) - srpen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření

440 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny

190 Kč

ČSN ISO 1998-99 (656000) - červen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 +A2 (656003) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

590 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003) - srpen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - srpen 2020

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - květen 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků

550 Kč

ČSN EN ISO 3171 (656006) - listopad 1999

Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic

230 Kč

ČSN EN ISO 20764 (656008) - červen 2004

Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3838 (656010) - listopad 2004 aktuální vydání

Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

340 Kč

ČSN EN ISO 3675 (656011) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

230 Kč

ČSN EN ISO 12185 (656012) - květen 1999

Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

230 Kč

TNI ISO/TR 29662 (656014) - leden 2022

Ropné výrobky a kapaliny - Návod na zkoušení bodu vzplanutí a hořlavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 91 (656015) - červenec 2019

Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1523 (656017) - říjen 2002

Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - říjen 2015 aktuální vydání

Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

350 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - listopad 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15029-1 (656021) - srpen 2000

Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - září 2004 aktuální vydání

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB

230 Kč

ČSN EN 14832 (656024) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 6030 (656030) - květen 1983

Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov

230 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - duben 2011

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - červen 2004

Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - září 2012

Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16591 (656034) - květen 2011

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591:2010)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8754 (656035) - leden 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14596 (656036) - březen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14597 (656037) - září 1999

Ropné výrobky - Stanovení vanadu a niklu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13131 (656038) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení niklu a vanadu atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 241 (656039) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení sodíku atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

440 Kč

ČSN EN ISO 4267-2 (656041) - leden 1998

Ropa a kapalné ropné výrobky - Výpočet množství ropy a kapalných ropných výrobků - Část 2: Dynamické řešení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7278-1 (656042) - prosinec 1997

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 1: Všeobecné principy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - leden 1998

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 2: Potrubní měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 6551 (656043) - prosinec 1997

Ropné kapaliny a plyny - Přesnost a bezpečnost dynamického měření - Kabelový přenos elektrických a/nebo elektronických impulzových údajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - říjen 2020 aktuální vydání

Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017

Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu

230 Kč

ČSN EN ISO 12937 (656059) - duben 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 3987 (656060) - červen 2011

Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách

190 Kč

ČSN EN ISO 9029 (656062) - srpen 1997 aktuální vydání

Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

250 Kč

ČSN EN ISO 6245 (656063) - červenec 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení popela

190 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - únor 2017 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A1 10.21t

485 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - listopad 2021 nové vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

230 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - únor 2008 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

230 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - prosinec 2018

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

230 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou

190 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor

230 Kč

ČSN 65 6073 (656073) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem

125 Kč

ČSN 65 6074 (656074) - září 2006

Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy

125 Kč

ČSN EN ISO 2160 (656075) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

230 Kč

ČSN ISO 2049 (656076) - srpen 2006

Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)

190 Kč

ČSN EN ISO 3016 (656078) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti

230 Kč

ČSN 65 6079 (656079) - listopad 1982

Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

230 Kč

ČSN 65 6080 (656080) - leden 1983

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

190 Kč

ČSN EN ISO 10370 (656090) - duben 2015 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda

230 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - srpen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20823 (656095) - březen 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3993 (656105) - červen 1998 aktuální vydání

Zkapalněný ropný plyn a lehké uhlovodíky - Stanovení hustoty a relativní hustoty - Metoda tlakového hustoměru

190 Kč

ČSN EN 13723 (656109) - únor 2003

Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3830 (656110) - červenec 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení olova v benzinech - Jodmonochloridová metoda

190 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - březen 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13132 (656112) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon

340 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - březen 2022 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3405 (656124) - říjen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

440 Kč

ČSN EN 12662 (656135) - červenec 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - březen 2022 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace

340 Kč

TNI CEN/TR 17544 (656137) - listopad 2021

Motorová paliva - Zpráva o studiích o tendenci blokování filtru za nízkých teplot (CS-FBT) pro methylestery mastných kyselin (FAME) jako složky pro motorovou naftu a pro motorové nafty obsahující FAME až do 30 % (V/V)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14078 (656138) - září 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu methylesterů mastných kyselin (FAME) ve středních destilátech - Metoda infračervené spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 14331 (656139) - říjen 2004

Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - říjen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 27941 (656145) - březen 1997

Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 12177 (656149) - květen 1999

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - září 2007

Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem

230 Kč

ČSN EN ISO 22995 (656154) - prosinec 2019

Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická postupná ochlazovací metoda

230 Kč

ČSN EN 237 (656156) - duben 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - červen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

230 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Energiově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

355 Kč

ČSN EN ISO 3015 (656160) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu zákalu

230 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - říjen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

340 Kč

ČSN EN 15195 (656163) - červen 2015 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6164 (656164) - říjen 1981

Světlé ropné výrobky. Jodové číslo

125 Kč

ČSN EN ISO 13759 (656165) - květen 1999

Ropné výrobky - Stanovení alkylnitrátů v motorových naftách - Spektrometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 116 (656166) - leden 2016 aktuální vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení bodu filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda postupného ochlazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - říjen 2013

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16476 (656168) - říjen 2014

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda

340 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm

190 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - prosinec 2014

Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

190 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - březen 2018

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - březen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17548 (656173) - listopad 2021

Motorová paliva - Problémy na trhu s motorovou naftou - Průzkum zaměřený na abrazivní nečistoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN 65 6174 (656174) - říjen 1971

Kvapalné palivá a technické benzíny. Skúška na sírne zlúčeniny (Doctor-test)

65 Kč

ČSN EN 16135 (656175) - červen 2012

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16136 (656176) - srpen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - duben 2015

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

ČSN 65 6180 (656180) - září 2006 aktuální vydání

Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 7536 (656182) - červen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability benzinu - Metoda indukční periody

230 Kč

ČSN EN ISO 12205 (656183) - srpen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů

190 Kč

ČSN EN ISO 3735 (656184) - červenec 2000 aktuální vydání

Ropa a topné oleje - Stanovení úsad - Extrakční metoda

190 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - květen 2012

Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou

230 Kč

ČSN EN 16144 (656186) - srpen 2012

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - březen 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných

230 Kč

ČSN EN 238 (656188) - listopad 1997 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení benzenu infračervenou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

315 Kč

ČSN EN 16715 (656189) - únor 2016

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - květen 2022 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN 17155 (656191) - únor 2019

Kapalné ropné výrobky - Stanovení indikovaného cetanového čísla (ICN) ve středních destilátech - Metoda kalibrace primárními referenčními palivy s použitím spalovací komory s konstantním objemem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - listopad 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6246 (656198) - listopad 2017 aktuální vydání

Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 16143 (656203) - červenec 2013

Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12766-1 (656205) - červen 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

350 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - září 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

340 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - říjen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN ISO 4406 (656206) - září 2021 aktuální vydání

Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi

190 Kč

ČSN 65 6207 (656207) - únor 1986

Hydraulické oleje a kapaliny. Odběr vzorků pro stanovení obsahu mechanických nečistot

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-1 (656208) - červenec 2005

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-2 (656208) - prosinec 2003

Ropa a ropné výrobky - Zkouška stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 2: Postup pro hydraulické kapaliny kategorie HFC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - červenec 2016 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4263-4 (656208) - srpen 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 4: Postup pro průmyslové převodové oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6615 (656210) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Conradsonova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - květen 2018 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

340 Kč

ČSN EN 12634 (656213) - září 1999

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

230 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací

230 Kč

ČSN EN ISO 3104 (656216) - duben 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 2909 (656218) - květen 2004

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.04t

210 Kč

ČSN 65 6219 (656219) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu mechanických nečistot filtrací

125 Kč

ČSN 65 6220 (656220) - srpen 1984

Oleje. Stanovení obsahu mechanických nečistot na membránovém filtru

230 Kč

ČSN ISO 6614 (656229) - prosinec 2006

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.21t

255 Kč

ČSN 65 6230 (656230) - září 2006 aktuální vydání

Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla

125 Kč

ČSN 65 6231 (656231) - srpen 2006 aktuální vydání

Ropné oleje - Kvalitativní zkouška na vodu

125 Kč

ČSN 65 6234 (656234) - srpen 1984

Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici

190 Kč

ČSN 65 6235 (656235) - září 1983

Oleje. Stanovení oxidační stálosti

230 Kč

ČSN 65 6236-1 (656236) - květen 1991

Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti

125 Kč

ČSN ISO 6247 (656238) - říjen 2006

Ropné výrobky - Stanovení pěnivosti mazacích olejů

230 Kč

ČSN 65 6239 (656239) - září 1988

Ropné výrobky. Obsah olejového podílu v emulzi

125 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - prosinec 2012 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4404-2 (656248) - květen 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 2: Nevodné kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - červenec 2007

Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody

230 Kč

ČSN 65 6250 (656250) - duben 1987

Ropné výrobky. Stálost emulze

65 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - květen 2019 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)

340 Kč

ČSN 65 6256 (656256) - září 2006 aktuální vydání

Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test)

125 Kč

ČSN 65 6259 (656259) - prosinec 2006 aktuální vydání

Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)

190 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - prosinec 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.21t

295 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - červenec 2019

Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 6280 (656280) - listopad 1985

Mazací prostředky. Metoda hodnocení protizadíracích vlastností na ozubeném zkušebním převodu

230 Kč

ČSN EN ISO 20844 (656281) - duben 2016 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

230 Kč

ČSN EN ISO 20763 (656282) - prosinec 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení protioděrových vlastností hydraulických kapalin - Metoda lamelového čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6299 (656299) - květen 2008 aktuální vydání

Emulgační oleje a maziva - Stanovení pH emulze

125 Kč

ČSN 65 6304 (656304) - květen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanických nečistot a anorganických přísad

125 Kč

ČSN ISO 2176 (656305) - září 2006

Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.21t

255 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - únor 2022 nové vydání

Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

340 Kč

ČSN 65 6318 (656318) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě

125 Kč

ČSN 65 6329 (656329) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti

125 Kč

ČSN 65 6330 (656330) - září 1966

Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou

125 Kč

ČSN 65 6331 (656331) - květen 1968

Stanovenie koloidnej stálosti plastických mazív (mazacích tukov)

125 Kč

ČSN 65 6333 (656333) - leden 1993

Plastická maziva. Stanovení volných zásad a volných organických kyselin

125 Kč

ČSN 65 6335 (656335) - březen 1973

Mechanicko-dynamická stálosť plastických mazív v prístroji SKF

230 Kč

ČSN EN ISO 13757 (656410) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 13758 (656412) - květen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Hodnocení suchosti propanu - Metoda podchlazeného ventilu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

250 Kč

ČSN EN ISO 8311 (656440) - květen 2014 aktuální vydání

Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23306 (656474) - květen 2021

Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8973 (656475) - leden 2000

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 6251 (656476) - leden 1999

Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8819 (656477) - únor 1997

Zkapalněné ropné plyny. Stanovení sirovodíku. Metoda s octanem olovnatým

125 Kč

ČSN 65 6478 (656478) - březen 1969

Stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech

340 Kč

ČSN EN ISO 4256 (656479) - červen 1999

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení tlaku par - Metoda LPG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4257 (656480) - srpen 2002 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Vzorkování

190 Kč

ČSN 65 6481 (656481) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15469 (656485) - duben 2008

Ropné výrobky - Zkušební metoda pro stanovení volné vody ve zkapalněném ropném plynu vizuální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - březen 2018 aktuální vydání

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - březen 2018 aktuální vydání

Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16423 (656489) - duben 2014

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6500 (656500) - květen 2011

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.13t

157 Kč

ČSN 65 6501 (656501) - únor 2021

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Odběr vzorků u čerpacích stanic

125 Kč

ČSN EN 14274 (656502) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv

340 Kč

ČSN EN 589 (656503) - srpen 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

262 Kč

ČSN EN 228 +A1 (656505) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.19t, Oprava 1 12.19t, Oprava 2 12.20t

505 Kč

ČSN EN 590 +A1 (656506) - leden 2018 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14214 +A2 (656507) - září 2019

Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN 65 6508 (656508) - únor 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t

255 Kč

ČSN 65 6509 (656509) - březen 2004

Motorová paliva - Emulzní motorová nafta - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16709 +A1 (656510) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - březen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15293 (656512) - březen 2019

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN 65 6513 (656513) - prosinec 2009 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 6514 (656514) - prosinec 2007

Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - listopad 2006

Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 6516 (656516) - duben 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

250 Kč

ČSN 65 6517 (656517) - listopad 2009

Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 16761-1 (656518) - červen 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 1: Metoda jednokolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16761-2 (656518) - červenec 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 2: Metoda dvoukolonové techniky

230 Kč

ČSN EN 16734 +A1 (656519) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 14687 (656520) - září 2020

Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - září 2020 aktuální vydání

Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 21087 (656522) - září 2020

Analýza plynu - Analytické metody pro vodíkové palivo - Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 19880-1 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN ISO 19880-8 (656525) - září 2020

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15938 (656540) - únor 2011

Motorová paliva - Ethanol jako mísicí složka a palivo (E85) - Stanovení elektrické vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 15485 (656551) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda vlnově-disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15486 (656552) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč

ČSN EN 15489 (656555) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

190 Kč

ČSN EN 15490 (656556) - únor 2008

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení pHe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - červenec 2012 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - září 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda

190 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - únor 2022 nové vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - březen 2014 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie

340 Kč

ČSN EN 15769 (656562) - listopad 2009

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vzhledu - Vizuální metoda

125 Kč

ČSN EN 15837 (656563) - červen 2010

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu, mědi a síry - Přímá metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16942 +A1 (656565) - únor 2022 nové vydání

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

340 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - říjen 2014 aktuální vydání

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace

230 Kč

ČSN EN 15779 +A1 (656571) - duben 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (≥ 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16294 (656572) - květen 2013

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - červen 2015

Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C

230 Kč

ČSN EN 16300 (656575) - březen 2013

Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

190 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15940 +A1 +AC (656584) - listopad 2019 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16900 (656585) - říjen 2017

Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - únor 2016 aktuální vydání

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy)

190 Kč

ČSN 65 6601 (656601) - listopad 1984

Priemyselné oleje. Klasifikácia podľa viskozity

125 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - srpen 2020 aktuální vydání

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6690 (656690) - leden 2003 aktuální vydání

Odpadní oleje

125 Kč

ČSN 65 6691 (656691) - červenec 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

145 Kč

ČSN EN 377 +A1 (656860) - březen 1997

Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 65 6901 (656901) - únor 1990

Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie

125 Kč

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 58 (657003) - srpen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv

340 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

190 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - říjen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

125 Kč

ČSN EN 15326 +A1 (657021) - prosinec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

190 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - červen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace

190 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

190 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - červen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

190 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - leden 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

230 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru

230 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů

125 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - září 2021 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

230 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - únor 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - duben 2013

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy

190 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

230 Kč

ČSN 65 7061 (657061) - září 2008 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility

125 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

230 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

230 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

230 Kč

ČSN EN 12606-2 (657069) - červen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

230 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

190 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - prosinec 2012

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti

190 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - červenec 2020 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 17499 (657083) - březen 2021

Asfalty a asfaltová pojiva - Příklady označení CE a prohlášení o vlastnostech (DoP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

230 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

190 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - červenec 2008

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - říjen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)

230 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

190 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

190 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

125 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - duben 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

190 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

340 Kč

ČSN EN 15323 (657110) - říjen 2007

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - únor 2009

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 7115 (657115) - srpen 2008 aktuální vydání

Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru

125 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

340 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty

350 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty

350 Kč

ČSN 65 7204 (657204) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty

190 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - srpen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

440 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - říjen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

472 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - říjen 2010 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.13t, Z2 2.19t

437 Kč

ČSN 65 7222-1 (657222) - září 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

157 Kč

ČSN 65 7222-2 (657222) - leden 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

125 Kč

ČSN 65 7222-3 (657222) - květen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

190 Kč

ČSN 65 7991 (657991) - leden 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

157 Kč

ČSN EN 15529 (658000) - červenec 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie

125 Kč

ČSN EN 14639 (658004) - květen 2006

Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 8005 (658005) - duben 1971

Černouhelné dehtové oleje, dehty a smoly. Vzorkování a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15536 (658040) - říjen 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Dehtové oleje z uhelného dehtu - Prací oleje - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 8050 (658050) - duben 1971

Zkoušení černouhelných dehtových olejů

340 Kč

ČSN 65 8070 (658070) - únor 1972

Zkoušení černouhelných dehtů a smol

230 Kč

ČSN EN 14155 (658101) - leden 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Surovina pro saze - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14156 (658102) - leden 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu: Paliva z uhelného dehtu - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - červenec 2005

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 9670 (659670) - květen 1991

Organické pigmenty. Metody zkoušení pigmentů pro laky na bázi vinylických pryskyřic

125 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Slovník

190 Kč

TNI CEN/TR 17674 (659802) - prosinec 2021

Produkty z biologického materiálu - Použití stabilních izotopových poměrů uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku jako nástroje pro ověření původu suroviny z biologického materiálu a charakteristik výrobních postupů - Přehled příslušných existujících použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - březen 2020 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti

340 Kč

ČSN EN 17351 (659804) - srpen 2020

Produkty z biologického materiálu - Stanovení obsahu kyslíku elementárním analyzátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - září 2017

Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 16760 (659806) - květen 2016

Produkty z biologického materiálu - Posuzování životního cyklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16785-1 (659807) - červenec 2016

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 16785-2 (659807) - listopad 2018

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16848 (659808) - červen 2017

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

250 Kč

ČSN EN 16935 (659809) - prosinec 2017

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

250 Kč

ČSN EN 16766 (659810) - červen 2018

Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16721 (659811) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16957 (659812) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - červen 2019

Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - září 2020

Řasy a produkty z řas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17611 (659852) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití v kosmetice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17612 (659853) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití ve farmacii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17477 (659854) - únor 2022

Řasy a produkty z řas - Identifikace biomasy mikrořas, makrořas, sinic a Labyrinthulomycetes - Detekce a identifikace morfologickými a/nebo molekulárními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17480 (659855) - únor 2022

Řasy a produkty z řas - Metody stanovení produktivity kultivačních jednotek určených pro pěstování řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17739 (659856) - duben 2022

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití jako chemikálie a biopaliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč