Třída 6583 - Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13991 (658350) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - červenec 2005

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo