Třída 65 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy (8)

6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy (6)

6503 Zkušební metody (10)

6505 Vzorkování, balení, značení (2)

6510 Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně (13)

6548 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky (103)

6549 Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky (59)

6550 Rostlinné biostimulanty (33)

6560 Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků (77)

6561 Zkušební metody pro světlé ropné produkty (60)

6562 Zkušební metody pro ropné oleje (39)

6563 Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky) (9)

6564 Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody (17)

6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost (58)

6566 Minerální oleje, jakost (5)

6568 Minerální oleje, jakost (1)

6569 Plastická maziva (Mazací tuky) (1)

6570 Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky (51)

6571 Modifikované asfalty, jakost a zkušební metody (10)

6572 Asfalty a ostatní výrobky (12)

6579 Topné oleje (1)

6580 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody (13)

6581 Deriváty z pyrolýzy uhlí (2)

6583 Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody (2)

6596 Organické pigmenty a laky organických barviv (1)

6598 Výrobky z biologického materiálu (23)