Třída 6549 - Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - srpen 2015

Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

190 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

190 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

230 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

230 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - červen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

230 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - červen 2019

Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN ISO 7408 (654932) - srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda

125 Kč