Třída 6549 - Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - srpen 2015

Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

190 Kč

ČSN EN 16963 (654902) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku s využitím ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

190 Kč

ČSN EN 16965 (654904) - listopad 2018 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku s využitím plamenové atomové absorbční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ≤ 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

230 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - květen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

230 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - červen 2019 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích ≤ 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným

230 Kč

ČSN EN 17090 (654908) - červen 2019

Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 17411 (654909) - červen 2021

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - srpen 2021

Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C

190 Kč

TNI CEN/TR 12333 (654910) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení pevnosti v tlaku zrn hnojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 14061 (654911) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení obsahu prachu

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17803 (654912) - listopad 2022

Organická a organominerální hnojiva - Detekce specifických patogenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17804 (654913) - listopad 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Enterococcaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17751 (654914) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17752 (654915) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických inhibitorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17753 (654916) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických kontaminantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17754 (654917) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17755 (654918) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17756 (654919) - leden 2023

Organická hnojiva, organominerální hnojiva, anorganická hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17757 (654920) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení specifických živin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17758 (654921) - prosinec 2022

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17759 (654922) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení pH roztoku hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17760 (654923) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení velikosti částic hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17761 (654924) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu chloridů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17762 (654925) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu mědi v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17764 (654926) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva se stopovými živinami - Stanovení koncentrace volných, chelátových nebo komplexovaných mikroživin a chelatačního a/nebo komplexotvorného činidla přítomného ve vícesložkových anorganických hnojivech se stopovými živinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17765 (654927) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu biuretu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17766 (654928) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Extrakce vodou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17767 (654929) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu kyselinou mravenčí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17768 (654930) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17769 (654931) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7408 (654932) - srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda

125 Kč

ČSN P CEN/TS 17770 (654933) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení celkového obsahu specifických prvků pomocí ICP-AES po rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17771 (654934) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu dusíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17772 (654935) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17773 (654936) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu sušiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17774 (654937) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu specifických prvků metodou ICP-AES po extrakci vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17775 (654938) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu anorganického arsenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17776 (654939) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu celkového organického uhlíku suchým spalováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17777 (654940) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17778 (654941) - prosinec 2022

Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chromu (VI) pomocí chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17779 (654942) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citrátu amonném

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17780 (654943) - prosinec 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce bakterií rodu Salmonella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17781 (654944) - prosinec 2022

Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Escherichia coli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17782 (654945) - prosinec 2022

Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17783 (654946) - prosinec 2022

Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-1 (654947) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-2 (654947) - prosinec 2022

Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17785 (654948) - prosinec 2022

Organo-minerální hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-1 (654949) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-2 (654949) - prosinec 2022

Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17787 (654950) - leden 2023

Hnojivé výrobky - Stabilita chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17788 (654951) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Stanovení frakce komplexovaných mikroživin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-1 (654952) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17789-2 (654952) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Identifikace chelatačních činidel - Část 2: Stanovení Fe chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo množství chelatačních činidel pomocí iontové párové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17790 (654953) - leden 2023

Organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin ošetřením kationtoměničovou pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17791 (654954) - leden 2023

Anorganická hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo