Třída 6598 - Výrobky z biologického materiálu

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Slovník

190 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - březen 2020 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti

340 Kč

ČSN EN 17351 (659804) - srpen 2020

Produkty z biologického materiálu - Stanovení obsahu kyslíku elementárním analyzátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - září 2017

Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 16760 (659806) - květen 2016

Produkty z biologickéno materiálu - Posuzování životního cyklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16785-1 (659807) - červenec 2016

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 16785-2 (659807) - listopad 2018

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16848 (659808) - červen 2017

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

250 Kč

ČSN EN 16935 (659809) - prosinec 2017

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

250 Kč

ČSN EN 16766 (659810) - červen 2018

Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16721 (659811) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16957 (659812) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 17341 (659813) - červen 2019

Produkty z biologického materiálu - Příklady podávání zpráv o kritériích udržitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - září 2020

Řasy a produkty z řas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč