TNI CEN/TR 16721 (659811)

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace podává přehled metod, které mohou být použity pro určení obsahu biologického materiálu v pevných, kapalných a plynných produktech. Popisuje zvláště:
a) metody používané v radiouhlíkové analýze a elementární analýze: tyto metody jsou založeny na údajích o složení produktu a jejich ověření;
b) metody založené na měření stálého poměru izotopů; a
c) metody založené na materiálové bilanci.
Tato technická normalizační informace představuje návod pro použití těchto uvedených metod.
Tato technická normalizační informace také představuje doporučení pro další vývoj evropských norem pro určení obsahu biologického materiálu.

Označení TNI CEN/TR 16721 (659811)
Katalogové číslo 507351
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135073511