Třída 6572 - Asfalty a ostatní výrobky

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12591 (657201) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

340 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty

350 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty

350 Kč

ČSN 65 7204 (657204) - srpen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty

190 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - srpen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

440 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - říjen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

472 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - říjen 2010 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.13t, Z2 2.19t

437 Kč

ČSN 65 7222-1 (657222) - září 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

157 Kč

ČSN 65 7222-2 (657222) - leden 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

125 Kč

ČSN 65 7222-3 (657222) - květen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

190 Kč
foo