1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 65 7204 (657204)

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty

ČSN 65 7204 Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky České republiky na nemodifikované silniční asfalty, definované evropskými normami ČSN EN 12591, ČSN EN 13924-1, ČSN EN 13924-2. Je proveden výběr druhů a výběr volitelných charakteristik, které dosud byly součástí národních příloh evropských norem.
Tato norma nemění metody zkoušení a nejsou dotčeny ani povinnosti při posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a ustanovení týkající se nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011.
Účelem této normy není definovat všechny druhy a kombinace tříd vlastností nemodifikovaných silničních asfaltů vhodných pro použití v pozemních komunikacích. Norma definuje typické druhy, které jsou zavedeny v České republice. Použití jiných druhů nebo jiný výběr technických požadavků se posoudí v procesu osvědčování u oznámeného subjektu podle zákona č.22/1997 v platném znění a vhodnost pro použití ve stavbě se posoudí podle platných norem a předpisů v oboru stavby vozovek.
Silniční asfalty jsou určeny pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.

Označení ČSN 65 7204 (657204)
Katalogové číslo 500333
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135003334
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 72 04
  • ČSN 657204
  • ČSN 65 72 04 : 2016
  • ČSN 657204:2016
  • ČSN 65 7204:2016