ČSN 65 7222-2 (657222)

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

ČSN 65 7222-2 Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky České republiky na asfalty modifikované pryžovým granulátem (drcenou, mletou či mechanicky aktivovanou pryží především z použitých pneumatik). Je proveden výběr druhů a výběr charakteristik podle dostupných údajů stavu techniky v této oblasti.
Účelem této normy je definovat hlavní druhy asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem používané, zaváděné nebo využitelné v České republice pro asfaltové směsi či asfaltové technologie uplatňované u konstrukcí pozemních komunikací. Použití jiných druhů nebo jiný výběr technických požadavků se posoudí v procesu posuzování shody u autorizované osoby podle NV č.163/2002 v platném znění. Vhodnost pro použití ve stavbě se posoudí podle platných norem a předpisů v oboru stavby vozovek.
Asfalty modifikované pryžovým granulátem jsou určeny pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Jejich použití v konkrétních asfaltových směsích a konstrukčních vrstvách je vymezeno příslušnými normami a technickými předpisy Ministerstva dopravy.
Terminálové druhy asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem (viz kapitola 3) jsou vhodné k výrobě asfaltových směsí podle ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-2 a ČSN EN 13108-5 místo silničních asfaltů jako pojiva se zlepšeným chováním. Pro použití třetího typu asfaltového pojiva s vysokou viskozitou platí technické podmínky Ministerstva dopravy TP 148.

Označení ČSN 65 7222-2 (657222)
Katalogové číslo 503941
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8596135039418
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 65 7222-1 (657222)
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

ČSN 65 7222-3 (657222)
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 657222-2
  • ČSN 65 72 22-2