ČSN 65 7222-3 (657222)

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

ČSN 65 7222-3 Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě je proveden výběr druhů a charakteristik pro speciální polymerem modifikované asfalty s elastomerem, které nejsou pokryty částí 1 a částí 2 ČSN 65 7222. Jsou zde zahrnuty polymerem modifikované asfalty s přísadami zlepšujícími zpracovatelnost asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách.
POZNÁMKA - Úprava nemodifikovaných silničních asfaltů přísadami zlepšujícími zpracovatelnost byla vložena do ČSN 65 7204 Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty.
Speciální polymerem modifikované asfalty jsou určeny pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Jejich použití v konkrétních asfaltových směsích a konstrukčních vrstvách je vymezeno příslušnými technickými normami a technickými předpisy Ministerstva dopravy ČR.

Označení ČSN 65 7222-3 (657222)
Katalogové číslo 504895
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135048953
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 65 7222-1 (657222)
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty

ČSN 65 7222-2 (657222)
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 657222-3
  • ČSN 65 72 22-3