Třída 6503 - Zkušební metody

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0313 (650313) - květen 1991

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6353-1 (650315) - srpen 1997

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

340 Kč

ČSN ISO 6353-2 (650315) - červenec 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

770 Kč

ČSN ISO 6353-3 (650315) - září 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

945 Kč

ČSN ISO 760 (650330) - říjen 1998

Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

230 Kč

ČSN ISO 6227 (650335) - duben 1997

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 758 (650339) - leden 2000

Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C

125 Kč

ČSN 65 0341 (650341) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN 65 0342 (650342) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.88t, Z2 1.00t

189 Kč

ČSN P CEN/TS 15968 (650350) - únor 2011

Stanovení extrahovatelného perfluoroktansulfonátu (PFOS) v impregnovaných pevných výrobcích opatřených povlakem, v kapalinách a hasicích pěnách - Metoda odběru vzorků, extrakce a LC-QMS nebo LC-MS analýza

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo