ČSN ISO 6227 (650335)

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

ČSN ISO 6227 Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6227:1982. Tato mezinárodní norma určuje obecnou potenciometrickou metodu pro stanovení koncentrace chloridových iontů v roztocích, připravených z chemických produktů technické jakosti. Příprava zkoušeného roztoku a některé úpravy obecného postupu by měly být dohodnuty v mezinárodní normě pro chemický produkt, pro který se bude metoda využívat. Podstata metody: "Potenciometrická titrace chloridových iontů (Cl-) odměrným roztokem dusičnanu stříbrného v kyselém prostředí a za přítomnosti acetonu, pomocí stříbrné elektrody nebo chloridové nebo stříbrné iontově selektivní elektrody (indikační elektroda) a kalomelové nebo merkurosulfátové elektrody (srovnávací elektroda). Byly doporučeny i jiné dvojice elektrod ( např. stříbro - platina, kalomel), ale zkoušky ukazují, že lepší potencionálové přírůstky jsou získány dvojicemi elektrod výše uvedenými". Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6227 (65 0335) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN ISO 6227 (650335)
Katalogové číslo 21215
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963212159
Dostupnost skladem (tisk na počkání)