ICS 71.040.40 - Chemická analýza

ČSN 01 2810 (012810) - prosinec 1969

Československý analytický normál surového železa

65 Kč

ČSN 01 2830 (012830) - únor 1968

Československý analytický normál litiny

65 Kč

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401) - duben 2011 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61207-3 (257401) - únor 2003

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.03t, Z1 2.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 31. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

117 Kč

ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401) - srpen 2015 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61207-7 (257401) - červen 2014

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60746-1 (257402) - listopad 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60746-2 (257402) - listopad 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60746-3 (257402) - září 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 3: Elektrolytická vodivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60746-4 (257402) - září 2019

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

350 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele

440 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - únor 2020 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

440 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci

230 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - červenec 2020

Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů

440 Kč

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (356502) - listopad 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (356502) - listopad 2020

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

340 Kč

ČSN EN 62703 (356543) - duben 2014

Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 7504 (385501) - červenec 2016 aktuální vydání

Analýza plynů - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - září 2015 aktuální vydání

Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 6143 (385552) - březen 2007

Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - březen 2016

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - březen 2007

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - duben 2020 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - říjen 2018 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14912 (385620) - duben 2007

Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi

550 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - únor 2009

Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - prosinec 2017 aktuální vydání

Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10212 (420524) - březen 1996

Chemický rozbor materiálu na bázi železa. Stanovení arsenu v oceli a železe. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 12402 (421371) - srpen 2000

Olovo a slitiny olova - Metody odběru vzorků pro chemický rozbor

230 Kč

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka

190 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)

340 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - červen 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

440 Kč

ČSN ISO 5515 (560248) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace kyselinami

125 Kč

ČSN ISO 6633 (560250) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč

ČSN ISO 6557-2 (560296) - květen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu kyseliny askorbové. Část 2: Běžné metody

125 Kč

ČSN ISO 5523 (560297) - únor 1996

Tekuté ovocné a zeleninové výrobky. Stanovení obsahu oxidu siřičitého (Běžná metoda)

190 Kč

ČSN ISO 941 (580189) - srpen 1995

Koření. Stanovení extraktu rozpustného ve studené vodě

65 Kč

ČSN ISO 5564 (580192) - červen 1995

Pepř černý a bílý, celý nebo mletý. Stanovení obsahu piperinu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5566 (580193) - srpen 1995

Kurkuma. Stanovení barevné mohutnosti. Spektrofotometrická metoda

65 Kč

ČSN ISO 7541 (580194) - srpen 1995

Mletá (v prášku) paprika. Stanovení celkového obsahu přírodních barviv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.10t

157 Kč

ČSN EN ISO 6571 (580196) - říjen 2009

Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

355 Kč

ČSN ISO 7366 (588781) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

125 Kč

ČSN ISO 935 (588795) - únor 1996

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru

125 Kč

ČSN 65 0102 (650102) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek

350 Kč

ČSN 65 0313 (650313) - květen 1991

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6353-1 (650315) - srpen 1997

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

340 Kč

ČSN ISO 760 (650330) - říjen 1998

Stanovení vody - Metoda Karl Fischera (Všeobecná metoda)

230 Kč

ČSN ISO 6227 (650335) - duben 1997

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN 65 0341 (650341) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN 65 0342 (650342) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.88t, Z2 1.00t

189 Kč

ČSN 65 0511 (650511) - září 1952

Vzorkování zrnitých hmot

125 Kč

ČSN 65 0512 (650512) - leden 1953

Vzorkování kapalin

125 Kč

ČSN ISO 5317 (654817) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN ISO 7407 (654819) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - září 2017

Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 16785-1 (659807) - červenec 2016

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 16785-2 (659807) - listopad 2018

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 2: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí metody materiálové bilance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 68 4041 (684041) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.86t

222 Kč

ČSN 68 4042 (684042) - září 1980

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86, Zb 2.92t

262 Kč

ČSN ISO 3696 (684051) - červenec 1994

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

157 Kč

ČSN 68 4062 (684062) - duben 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

550 Kč

ČSN 68 4064 (684064) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

340 Kč

ČSN 68 4065 (684065) - říjen 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

230 Kč

ČSN 68 4066 (684066) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace

230 Kč

ČSN 68 4067 (684067) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody

230 Kč

ČSN 68 4070 (684070) - červen 1980

Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu

230 Kč

ČSN ISO 759 (684073) - březen 1993

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

125 Kč

ČSN EN 15964 (704240) - srpen 2011

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16280 (704241) - duben 2013

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21079-2 (726072) - říjen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody

350 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody

230 Kč

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč