ICS 71.040.40 - Chemická analýza

ČSN 01 2810 (012810) - prosinec 1969

Československý analytický normál surového železa

65 Kč

ČSN 01 2830 (012830) - únor 1968

Československý analytický normál litiny

65 Kč

ČSN EN 10212 (420524) - březen 1996

Chemický rozbor materiálu na bázi železa. Stanovení arsenu v oceli a železe. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 5515 (560248) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace kyselinami

125 Kč

ČSN ISO 6633 (560250) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč

ČSN ISO 6557-2 (560296) - květen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu kyseliny askorbové. Část 2: Běžné metody

125 Kč

ČSN ISO 5523 (560297) - únor 1996

Tekuté ovocné a zeleninové výrobky. Stanovení obsahu oxidu siřičitého (Běžná metoda)

190 Kč

ČSN ISO 941 (580189) - srpen 1995

Koření. Stanovení extraktu rozpustného ve studené vodě

65 Kč

ČSN ISO 5564 (580192) - červen 1995

Pepř černý a bílý, celý nebo mletý. Stanovení obsahu piperinu. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 5566 (580193) - srpen 1995

Kurkuma. Stanovení barevné mohutnosti. Spektrofotometrická metoda

65 Kč

ČSN ISO 7366 (588781) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

125 Kč

ČSN ISO 935 (588795) - únor 1996

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru

125 Kč

ČSN 65 0313 (650313) - květen 1991

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN ISO 6353-1 (650315) - srpen 1997

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

340 Kč

ČSN ISO 6227 (650335) - duben 1997

Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN 65 0341 (650341) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu

125 Kč

ČSN 65 0342 (650342) - červen 1980

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.88t, Z2 1.00t

189 Kč

ČSN 65 0511 (650511) - září 1952

Vzorkování zrnitých hmot

125 Kč

ČSN 65 0512 (650512) - leden 1953

Vzorkování kapalin

125 Kč

ČSN ISO 5317 (654817) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN ISO 7407 (654819) - prosinec 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava zkušebního roztoku

65 Kč

ČSN 68 4041 (684041) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.86t

222 Kč

ČSN 68 4042 (684042) - září 1980

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86, Zb 2.92t

262 Kč

ČSN ISO 3696 (684051) - červenec 1994

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

157 Kč

ČSN 68 4062 (684062) - duben 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

550 Kč

ČSN 68 4064 (684064) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

340 Kč

ČSN 68 4065 (684065) - říjen 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

230 Kč

ČSN 68 4066 (684066) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace

230 Kč

ČSN 68 4067 (684067) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody

230 Kč

ČSN 68 4070 (684070) - červen 1980

Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 759 (684073) - březen 1993

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

125 Kč

ČSN ISO 8288 (757382) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 6059 (757384) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

190 Kč

ČSN ISO 6058 (757416) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

125 Kč

ČSN ISO 6439 (757528) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolů. Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

190 Kč