ČSN ISO 7980 (757383)

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 7980 Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7980:1986. Specifikuje metodu stanovení rozpuštěného vápníku a hořčíku plamenovou absorpční spektrometrií. Je určena pro analýzu surové a pitné vody. Může být použita pro vody s koncentrací vápníku do 50 mg.l-1 a hořčíku do 5 mg.l-1. U vzorku s vyšší koncentrací vápníku nebo hořčíku je nutno vzít k analýze menší objem. Podstata zkoušky: Měření plamenovou atomovou absorpční spektrometrií s přídavkem chloridu lanthanitého (používá-li se plamen vzduch/acetylen), nebo chloridu cesného (používá-li se plamen oxid dusný/acetylen), po odstranění rušivých vlivů. Absorpce vápníku se měří při 422,7 nm, hořčíku při 285,2 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7980 (75 7383) byla vydána v únoru 1995. Nahradila oddíly b) částí 5 a 6 ČSN 83 0520 z 17.12.1975 a oddíly b) částí 16 a 17 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 7980 (757383)
Katalogové číslo 17208
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963172088
Změny a opravy Z1 7.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)