ICS 13.060.30 - Odpadní vody

ČSN 13 2109 (132109) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo

125 Kč

ČSN 13 2110 (132110) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

65 Kč

ČSN 13 2111 (132111) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame

32 Kč

ČSN 13 2112 (132112) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo

32 Kč

ČSN 13 2120 (132120) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

65 Kč

ČSN 13 2125 (132125) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

32 Kč

ČSN 13 2140 (132140) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

32 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6849 (666820) - prosinec 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru

190 Kč

ČSN ISO 10348 (666823) - listopad 1997

Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra

340 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání

Čištění odpadních vod - Slovník

570 Kč

ČSN 75 0161 (750161) - říjen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

622 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 aktuální vydání

Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

770 Kč

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

ČSN 75 3310 (753310) - červen 2009 aktuální vydání

Odkaliště

230 Kč

TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017

Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod

230 Kč

ČSN 75 6081 (756081) - duben 2007 aktuální vydání

Žumpy

230 Kč

ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012 aktuální vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

460 Kč

ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

415 Kč

ČSN 75 6230 (756230) - červen 1998 aktuální vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

440 Kč

ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

350 Kč

ČSN EN 12255-1 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

340 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

230 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - srpen 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

230 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - září 2003

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

230 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - duben 2005 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce

230 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - prosinec 2004 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

230 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - červen 2006

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

230 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

190 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

190 Kč

ČSN EN 12255-5 (756403) - červenec 2000

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

190 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

230 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory

230 Kč

ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

230 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

230 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - červen 2006

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

550 Kč

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - září 2009

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

350 Kč

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

440 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

550 Kč

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

340 Kč

ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků

440 Kč

ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404) - září 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

440 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - březen 2020

Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

440 Kč

ČSN 75 6406 (756406) - únor 2020 aktuální vydání

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

340 Kč

ČSN 75 6415 (756415) - červenec 2020 aktuální vydání

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 6505 (756505) - leden 1991

Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

340 Kč

ČSN EN 858-2 (756510) - prosinec 2003 aktuální vydání

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

340 Kč

ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

230 Kč

ČSN EN 1825-2 (756553) - červenec 2003 aktuální vydání

Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

340 Kč

ČSN 75 6560 (756560) - březen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

230 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - listopad 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

340 Kč

ČSN EN ISO 5667-15 (757051) - březen 2010

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

230 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - leden 1996

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5667-10 (757051) - červenec 2021 nové vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod

440 Kč

ČSN 75 7347 (757347) - duben 2009

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN EN 872 (757349) - září 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

190 Kč

ČSN ISO 9964-1 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-2 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 9964-3 (757378) - leden 1996

Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 7980 (757383) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

157 Kč

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN ISO 9390 (757406) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H

125 Kč

ČSN ISO 7393-1 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 7393-3 (757419) - únor 1995

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.00t

222 Kč

ČSN ISO 9297 (757420) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

125 Kč

ČSN ISO 11083 (757424) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení chromu(VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem

125 Kč

ČSN ISO 10359-1 (757430) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody

190 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

ČSN ISO 6333 (757447) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.06t

210 Kč

ČSN ISO 7890-3 (757453) - leden 1995

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

125 Kč

ČSN ISO 10530 (757475) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení rozpuštěných sulfidů. Fotometrická metoda s methylenovou modří

190 Kč

ČSN ISO 8165-1 (757529) - únor 1996

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

190 Kč

ČSN ISO 10260 (757575) - únor 1996

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

190 Kč

ČSN ISO 10229 (757760) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby - Metoda vyhodnocení účinků látek na růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/

230 Kč

ČSN EN ISO 9887 (757774) - prosinec 1996

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)

230 Kč

ČSN ISO 7704 (757812) - únor 1994

Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení

125 Kč

ČSN ISO 24510 (759000) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům

570 Kč

ČSN ISO 24511 (759001) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb

550 Kč

ČSN ISO 24512 (759002) - březen 2009

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

550 Kč