ČSN ISO 7393-1 (757419)

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

ČSN ISO 7393-1 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7393-1:1985. ISO 7393 sestává z následujících částí: Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem; Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu; Část 3: Jodometrická metoda stanovení celkového chloru. Tato první část ISO 7393 specifikuje odměrnou metodu stanovení volného a celkového chloru ve vodě. Mořská voda a vody s obsahem bromidů nebo jodidů představují druhy vod, které vyžadují zvláštní postupy stanovení. Metodou lze stanovit koncentrace celkového chloru, vyjádřené jako chlor (Cl2), od 0,0004 mmol.l-1 do 0,07 mmol.l-1 (0,03 mg.l-1 až 5 mg.l-1); vyšší koncentrace se stanoví po zředění vzorku. Koncentrace větší než 0,07 mmol.l-1lze také stanovit metodou ISO 7393-3. Podstata zkoušky: Čl.3.1 "Stanovení volného chloru". Přímá reakce s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem (DPD) za tvorby červené sloučeniny při pH 6,2 až 6,5. Titrace odměrným roztokem síranu diamonno-železnatého do odbarvení. Čl.3.2 "Stanovení celkového chloru". Reakce s DPD v přítomnosti přebytku jodidu draselného s následující titrací podle 3.1. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN ISO 7393-1 (75 7419) byla vydána v únoru 1995, a spolu s ČSN ISO 7393 -2 (75 7419) a ČSN ISO 7393-3 (75 7419) nahradily ČSN 83 0520 část 18 z 31.5.1976.

Označení ČSN ISO 7393-1 (757419)
Katalogové číslo 16988
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963169880
Změny a opravy Z1 7.00t
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-18 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7393-2 (757419)
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

ČSN ISO 7393-3 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru