ČSN ISO 7393-3 (757419)

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

ČSN ISO 7393-3 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7393-3:1990. Tato třetí část normy ISO 7393 specifikuje metodu stanovení celkového chlóru ve vodě jodometrickou titrací. Metoda je použitelná pro koncentrace chlóru (Cl2) od 0,01 mmol.l-1 do 0,02 mmol.l-1 (od 0,71 mg.l-1 do 15 mg.l-1). Normalizována je podstata zkoušky: "Reakce celkového chlóru s jodidem draselným v kyselém prostředí za uvolnění volného jódu. Okamžitá redukce jódu známým nadbytkem standardního roztoku thiosíranu, který byl předem přidán do roztoku. Titrace nezreagovaného thiosíranu standardním odměrným roztokem jodičnanu draselného". Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7393-3 (75 7419) byla vydána v únoru 1995, a spolu s ČSN ISO 7393-1 (75 7419) a ČSN ISO 7393-2 (75 7419) nahradily ČSN 83 05200 část 18 z 31.5.1976.

Označení ČSN ISO 7393-3 (757419)
Katalogové číslo 16990
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963169903
Změny a opravy Z1 7.00t
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-18 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7393-2 (757419)
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

ČSN ISO 7393-1 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem