ČSN EN ISO 7393-2 (757419)

Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

ČSN EN ISO 7393-2 Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení volného a celkového chloru ve vodě, která je snadno použitelná pro analýzy v laboratoři i v terénu. Je založena na měření absorpce červeného komplexu DPD fotometrem nebo na měření intenzity barvy vizuálním porovnáním barvy se stupnicí standardů, která je pravidelně kalibrována. Tato metoda je vhodná pro pitnou vodu a další druhy vod, ve kterých se další halogeny jako brom, jod a další oxidační činidla vyskytují v téměř zanedbatelných koncentracích. Tato metoda je v praxi použitelná pro koncentrace celkového chloru, vyjádřené jako chlor (Cl2), například od 0,000 4 mmol/l do 0,07 mmol/l (tj. od 0,03 mg/l do 5 mg/l). Vyšší koncentrace lze stanovit po zředění vzorku.

Označení ČSN EN ISO 7393-2 (757419)
Katalogové číslo 505608
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135056088
Tato norma nahradila ČSN ISO 7393-2 (757419) z února 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7393-1 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

ČSN ISO 7393-3 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru