ČSN ISO 7393-2 (757419) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

ČSN ISO 7393-2 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7393-2:1985. ISO 7393 sestává z následujících částí: Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem; Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu; Část 3: Jodometrická metoda stanovení celkového chloru. Tato druhá část ISO 7393 specifikuje metodu stanovení volného a celkového chloru ve vodě, snadno aplikovatelnou pro stanovení v terénu. Je zaměřena na měření intenzity barvy vizuálním srovnáním a standardními roztoky, které jsou pravidelně kalibrovány. Mořská voda a vody obsahující bromidy a jodidy představují druhy vod, které vyžadují zvláštní postupy stanovení. Metodou lze stanovit koncentrace celkového chloru, vyjádřené jako chlor (Cl2), od 0, 0004 mmol.l-1 do 0,07 mmol.l-1 (0,03 mg.l-1 až 5 mg.l-1); vyšší koncentrace se stanoví po zředění vzorku. Jestliže rychlost provedení a celistvost zařízení není prvořadým požadavkem, lze použít spektrofotometrické měření jako alternativní postup. Podstata zkoušky: Čl.3.1 "Stanovení volného chloru". Přímá reakce s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem (DPD) za tvorby červené sloučeniny při pH 6,2 až 6,5. Měření intenzity barvy vizuálním srovnáním se standardními roztoky, nebo skleněnými barevnými filtry, nebo spektrofotometricky. Čl.3.2 "Stanovení celkového chloru". Reakce s DPD v přítomnosti přebytku jodidu draselného. Pak se postupuje podle 3.1. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN ISO 7393-2 (75 7419) byla vydána v únoru 1995 , a spolu s ČSN ISO 7393-1 (75 7419) a ČSN ISO 7393-3 (75 7419) nahradily ČSN 83 0520 část 18 z 31.5.1976.

Označení ČSN ISO 7393-2 (757419)
Katalogové číslo 16989
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1995
Datum účinnosti 1. 3. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963169897
Změny a opravy Z1 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 7393-2 (757419)
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-18 (830520) z září 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7393-2 (757419)
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

ČSN ISO 7393-1 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

ČSN ISO 7393-3 (757419)
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru