1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 13.060 - Kvalita vod

ČSN 07 0711 (070711) - listopad 1981

Provoz zařízení pro úpravu vody

340 Kč

ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

530 Kč

ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 4

190 Kč

ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

420 Kč

ČSN 75 0176 (750176) - prosinec 2014

Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody

945 Kč

ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání

Vodárenské čerpací stanice

190 Kč

ČSN EN 27888 (757344) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

190 Kč

ČSN EN 25663 (757525) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

190 Kč

ČSN EN ISO 14402 (757567) - září 2000

Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

340 Kč