ČSN EN 27888 (757344)

Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

ČSN EN 27888 Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27888:1993. Specifikuje způsob měření elektrické konduktivity ve všech druzích vod. Elektrickou konduktivitu lze využít ke sledování jakosti povrchových vod, provozních vod určených k zásobování a k úpravě a odpadních vod. Tímto způsobem lze ověřovat správnost úplného rozboru iontových složek vody. V některých případech se vhodně uplatní absolutní hodnoty konduktivity, a v některých zase poslouží jen údaje o jejích relativních změnách. O rušivých vlivech pojednává kapitola 9. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Elektrická konduktivita vodných roztoků se měří přímo pomocí vhodného přístroje. Elektrická konduktivita je schopnost iontů přítomných ve vodě (tj. vodič druhého řádu) vést elektrický proud a závisí na: koncentraci a druhu iontů, teplotě a viskozitě roztoku. Elektrická konduktivita čisté vody se v důsledku její disociace při 25°C - podle literatury - rovná 5,483 µS/m (0,005 483 mS/m)." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 27888 (75 7344) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 27888 (757344)
Katalogové číslo 19690
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196909
Dostupnost skladem (tisk na počkání)