ČSN ISO 6353-1 (650315)

Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

ČSN ISO 6353-1 Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6353-1:1982. Tato první část normy uvádí všeobecné zkušební metody pro chemické rozbory. V kapitole 3 - Všeobecně, v článku 3. 10 obsahuje tento text: Výstraha: Z hlediska zdraví a bezpečnosti práce při hodnocení fyzikálních a chemických vlastností se berou v úvahu fyziologické účinky, hořlavé a výbušné sklony. Protože stupeň rizika je různorodý, musí být pro chemikálie, u nichž chybí určité informace o bezpečnosti, vypracován bezpečnostní předpis. Tato norma neuvádí všechny podrobnosti týkající se nebezpečí a bezpečnosti pracovních postupů. Většina výrobců chemikálií je velmi ochotna poradit při práci se svými produkty. Mezinárodní předpisy pro balení a označování nebezpečných chemikálií uvádějí odpovídající informace o nebezpečí spojeném s užíváním chemikálií. Je to zajímavý text, i z hlediska naprostého přenesení odpovědnosti na rozbory provádějící odborníky a nabídnutí pomoci u výrobců. Bohužel další část textu je zatím pro ČR málo použitelná a také málo srozumitelná: Předpisy, které má text na mysli, nejsou dostupné a do konce r.1997 nebyly do českého právního řádu převedeny. Norma jinak obsahuje následující kapitoly: 4 - Roztoky používané ve zkušebních metodách a 5 - Všeobecné zkušební metody (ZM). ČSN ISO 6353-1 (65 0315) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 6353-1 (650315)
Katalogové číslo 21944
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963219448
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6353-2 (650315)
Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

ČSN ISO 6353-3 (650315)
Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada