ČSN ISO 6353-3 (650315)

Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

ČSN ISO 6353-3 Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6353-3:1987. Mezinárodní norma ISO 6353-3:1987 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6353 sestává ze samostatných částí: Část 1 - Všeobecné zkušební metody, Část 2 - Specifikace. První řada, Část 3 - Specifikace. Druhá řada. V této části jsou uvedeny přesné popisy činidel a zkušebních metod, které je třeba používat k ověřování shody se specifikací druhé řady těchto činidel používaných v analytické chemii. Systém číslování navazuje na první řadu uvedenou v ISO 6353-2. Tento dokument se doporučuje užívat spolu s (ČSN) ISO 6353-1, ve které jsou popsány všeobecné zkušební metody (ZM) vyhovující požadavkům popisu činidel a uvedeny obecné informace potřebné k náležitému používání normy. Zvlášní pozornost je věnována kapitole 4 (ČSN) ISO 6353-1, kde je popsána příprava standardních roztoků (SR) ve zředění I, II, III, dále roztoků činidel (RR) a indikátorových roztoků (IR). V této třetí části (ČSN) ISO 6353 se číselné odkazy označené hvězdičkou vztahují k článkům v (ČSN) ISO 6353-1. Tato třetí část normy se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy a rozsah užití, kapitola 2 - Analytická činidla (zkratka: R), Specifikace. Druhá řada. Norma obsahuje podklady (specifikace a zkoušky) pro celkem 97 činidel. ČSN ISO 6353-3 (65 0315) byla vydána v září 1998. Nahradila normy ČSN 68 4422 ze 4.5.1981, ČSN 68 4613 z 23.11.1978, ČSN 68 4764 ze 7.10.1976, ČSN 68 4792 ze 7.10.1981, ČSN 68 5008 z 29.8.1988, ČSN 68 5351 z 22.9.1976, ČSN 68 5366 z 21.2.1974, ČSN 68 5510 z 28.12.1974, ČSN 68 6140 z 6.4.1981, ČSN 68 6196 z 11.5.1962, ČSN 68 6236 z 29.10.1975, ČSN 68 6317 z 16.9.1983, ČSN 68 6545 z 10.3.1977, ČSN 68 6620 z 24.11.1986.

Označení ČSN ISO 6353-3 (650315)
Katalogové číslo 42161
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963421612
Tato norma nahradila ČSN 68 4792 (684792) z června 1982
ČSN 68 5008 (685008) z června 1989
ČSN 68 6140 (686140) z března 1982
ČSN 68 6317 (686317) z srpna 1984
ČSN 68 6620 (686620) z června 1987
ČSN 68 4422 (684422) z prosince 1980
ČSN 68 4613 (684613) z listopadu 1979
ČSN 68 4764 (684764) z prosince 1977
ČSN 68 5351 (685351) z prosince 1977
ČSN 68 5366 (685366) z února 1975
ČSN 68 5510 (685510) z dubna 1976
ČSN 68 6196 (686196) z ledna 1963
ČSN 68 6236 (686236) z dubna 1977
ČSN 68 6545 (686545) z května 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6353-1 (650315)
Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody

ČSN ISO 6353-2 (650315)
Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada