ČSN ISO 6058 (757416)

Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA

ČSN ISO 6058 Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pitné vodě. Metodu lze také použít pro surové vody hromadného zásobování obyvatelstva a průmyslu za předpokladu, že obsah těžkých kovů nebude rušit stanovení. Metoda se nehodí pro mořskou vodu, nebo jiné vody s vysokou koncentrací solí. Metoda dovoluje stanovit vápník v koncentracích od 2 mg.l-1 do 100 mg.l-1 (0,05 mmol.l-1 až 2,5 mmol.l-1). Vzorky vody s obsahem vápníku více než 100 mg.l-1 musí být ředěny. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vápenné ionty se stanoví komplexometrickou titrací vodným roztokem disodné soli EDTA při hodnotě pH mezi 12 a 13. Jako indikátor se používá HSN [2-hydroxy-1(2-hydroxy-4-sulfo-1-naftylazo)-3-naftoová kyselina], která tvoří s vápníkem červený komplex. Hořčík se vysráží jako hydroxid a neruší stanovení. Během titrace reaguje EDTA nejprve s volnými ionty vápníku, a potom s ionty vápníku vázanými indikátorem. Po tomto uvolnění indikátoru dochází k barevné změně - z červené do jasně modré." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6058 (75 7416) byla vydána v lednu 1996. Nahradila oddíly A částí 5 a 6 ČSN 83 0520 z 17.12.1975 a část 15 a oddíly A částí 16 a 17 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 6058 (757416)
Katalogové číslo 18885
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963188850
Dostupnost skladem (tisk na počkání)