ČSN ISO 6633 (560250)

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 6633:1984. Norma specifikuje metodu stanovení obsahu olova v ovoci, zelenině a výrobcích z nich metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací. Princip metody: Organické látky ve vzorku se rozloží kyselinou dusičnou při středně vysoké teplotě za zvýšeného tlaku. Olovnatý kation se stanoví po přídavku kyseliny fosforečné atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma stanovuje některé metody zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 6633 (56 0250) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 6633 (560250)
Katalogové číslo 19719
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963197197
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo