ČSN ISO 6059 (757384)

Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA

ČSN ISO 6059 Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s EDTA
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6059:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení sumy koncentrací vápníku a hořčíku v podzemní, povrchové a pitné vodě. Metoda se nehodí pro mořskou vodu, vyčištěné odpadní vody a vody s vysokou koncentrací solí. Nejnižší koncentrace, kterou lze ještě stanovit, je 0,05 mol.l-1. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Komplexometrická titrace vápníku a hořčíku vhodným roztokem disodné soli EDTA při hodnotě pH 10. Jako indikátor se používá sodná sůl eriochromčerně T, která v přítomnosti vápenatých a hořečnatých iontů dává vínově červené nebo fialové zbarvení. Během titrace reaguje EDTA nejprve s volnými ionty vápníku a hořčíku, a potom, v bodě ekvivalence, s ionty vápníku a hořčíku vázanými indikátorem. Po tomto uvolnění indikátoru dochází k barevné změně z vínově červeného nebo fialového do modrého odstínu. Výsledky se udávají v jednotkách látkové koncentrace, Byl-li vápník stanoven zvlášť, je možno vypočítat hmotnostní koncentraci hořčíku." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6059 (75 7384) byla vydána v lednu 1996. Nahradila část 4 a oddíly A částí 5 a 6 ČSN 83 0520 z 17.12.1975 a část 15 a oddíly A částí 16 a 17 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 6059 (757384)
Katalogové číslo 18886
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963188867
Tato norma nahradila ČSN 83 0520-4 (830520) z září 1978
ČSN 83 0530-15 (830530) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)