ČSN 65 0342 (650342)

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

Objednat


Cena: 189 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1504-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují "informační údaje" upozorňující na nutnost dodržovat při normalizovaných rozborech požadavky a předpisy (včetně technických norem), podle vlastností jednotlivých chemických sloučenin. Norma RVHP žádné další údaje na ochranu zdraví neobsahuje, popisuje pouze normalizovanou analytickou metodu. ČSN 65 0342 byla schválena 17.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.
"Změnou a)-8/1988" se s účinností od 1.10.1988 provádí v normě několik technických upřesnění.

Označení ČSN 65 0342 (650342)
Katalogové číslo 4764
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 6. 1980
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963047645
Změny a opravy Za 8.88t, Z2 1.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 03 42
  • ČSN 650342
  • ČSN 65 03 42 : 1980
  • ČSN 650342:1980
  • ČSN 65 0342:1980