Třída 6580 - Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15529 (658000) - červenec 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie

125 Kč

ČSN EN 14639 (658004) - květen 2006

Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 65 8005 (658005) - duben 1971

Černouhelné dehtové oleje, dehty a smoly. Vzorkování a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15536 (658040) - říjen 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Dehtové oleje z uhelného dehtu - Prací oleje - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 8050 (658050) - duben 1971

Zkoušení černouhelných dehtových olejů

340 Kč

ČSN 65 8070 (658070) - únor 1972

Zkoušení černouhelných dehtů a smol

230 Kč
foo