ČSN 65 8005 (658005)

Černouhelné dehtové oleje, dehty a smoly. Vzorkování a technické dodací předpisy

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky pro vzorkování, dodávání, balení, dopravu a skladování dehtových olejů, dehtů a smol, získaných destilací a dalším zpracováním vysokotepelného černouhelného dehtu. Normalizované výrobky se používají k impregnaci, flotaci, jako těsnicí i topné oleje (dehtové oleje), dále jako ochrana proti korozi, ve stavebnictví, v dopravě na stavbu vozovek i v hutnictví (dehty) a konečně pro výrobu smolného koksu, anodové hmoty pro barevnou metalurgii, ve stavebnictví a hutnictví (smoly). Norma má neobvyklou strukturu pro předmětové technické normy chemických látek a přípravků. Ve všeobecné části je v čl. 1 uvedeno, že "dehtové oleje, dehty a smoly poškozují zdraví a proto se musí pracující chránit před přímým stykem s těmito látkami. Pro informaci jsou uvedeny Pokyny pro bezpečnou práci v příloze této normy popř. ještě v příslušných normách jakosti výrobků." Dále pak jen v kapitole III - Dodávání, balení, doprava a skladování se podle čl. 14 e) požaduje označení "hořlavá kapalina ... třídy nebezpečnosti", s uvedením příslušné třídy. Všechny údaje vztahující se k ochraně zdraví jsou tedy v příloze. Jsou uvedeny údaje, charakterizující požární nebezpečí a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. ( Bohužel se odkazuje na dávno neplatný postup stanovování NPK-P.) Dále je uvedeno, že např. pokyny pro první pomoc jsou uvedeny v jednotlivých normách jakosti. ČSN 65 8005 byla schválena 28.4.1971 a nabyla účinnosti od 1.3.1972. Nahradila ČSN 65 7053 z 4.6.1953, a částečně 9 norem, a to ČSN 65 8010 z 18.12.1957, ČSN 65 8011 z 15.3.1961, ČSN 65 8012 z 15.3.1961, ČSN 65 8341 z 27.2.1959, ČSN 65 8342 z 26.2.1962, ČSN 65 8348 z 31.1.1959, ČSN 65 8357 z 22.3.1957, ČSN 65 8442 z 14.11.1958 a ČSN 65 8443 z 14.11.1958. Další články některých těchto norem nahradila ČSN 65 8050 z 28.4.1971.

Označení ČSN 65 8005 (658005)
Katalogové číslo 4914
Cena 230 Kč230
Datum schválení 28. 4. 1971
Datum účinnosti 1. 3. 1972
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963049144
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 80 05
  • ČSN 658005
  • ČSN 65 80 05 : 1971
  • ČSN 658005:1971
  • ČSN 65 8005:1971