ICS 75.140 - Vosky, asfaltové materiály a ostatní ropné produkty

ČSN ISO 2137 (656307) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

340 Kč

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

190 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - říjen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

125 Kč

ČSN EN 15326 +A1 (657021) - prosinec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

190 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - červen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace

190 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

190 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - červen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

190 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - leden 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

230 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru

230 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů

125 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - srpen 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - duben 2013

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy

190 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

230 Kč

ČSN 65 7061 (657061) - září 2008 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility

125 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

230 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

230 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

230 Kč

ČSN EN 12606-2 (657069) - červen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

230 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

190 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - prosinec 2012

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti

190 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

230 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

190 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

230 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)

230 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

190 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

190 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

125 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - duben 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 65 7115 (657115) - srpen 2008 aktuální vydání

Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru

125 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty

350 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - srpen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

440 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč

ČSN 65 8005 (658005) - duben 1971

Černouhelné dehtové oleje, dehty a smoly. Vzorkování a technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 14260 (658012) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14261 (658013) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Ocelárenské dehty - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 14263 (658021) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Pojidlová smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14264 (658022) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Impregnační smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14265 (658025) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Nátěrový dehet - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14266 (658030) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Dehet pro povrchové úpravy - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 65 8050 (658050) - duben 1971

Zkoušení černouhelných dehtových olejů

340 Kč

ČSN 65 8070 (658070) - únor 1972

Zkoušení černouhelných dehtů a smol

230 Kč

ČSN EN 13991 (658350) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Kreosoty - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 72 1187 (721187) - prosinec 2001

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením

125 Kč

ČSN EN 13179-1 (721197) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

190 Kč

ČSN EN 13179-2 (721197) - září 2001

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo

125 Kč

ČSN 73 6161 (736161) - květen 2000

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

190 Kč