ČSN (normy i změny) z února 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 17840 (010671) - únor 2024

Posuzování výkonnosti a stavu budov a inženýrských staveb - Rámec pro posuzování v managementu fyzického majetku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17669 (011508) - únor 2024 nové vydání

Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky

340 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2024 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Hodnocení energetické hospodárnosti pomocí ukazatelů energetické hospodárnosti a výchozích stavů spotřeby energie

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52924 (011818) - únor 2024

Aditivní výroba polymerů - Kvalifikační zásady - Klasifikace vlastností součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - únor 2024 nové vydání

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 6336-1 (014687) - únor 2024

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 6336-2 (014687) - únor 2024

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 6336-3 (014687) - únor 2024

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - únor 2024

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 6336-6 (014687) - únor 2024

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 12896-10 (018232) - únor 2024

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 10: Alternativní druhy dopravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 37444 (018398) - únor 2024

Elektronický výběr poplatků - Zkušební rámec pro výkonnostní metriky výběru poplatků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14920 (038730) - únor 2024 nové vydání

Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15502-2-3 (075316) - únor 2024

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-3: Specifická norma pro hybridní jednotky kombinující plynový kotel a elektrické tepelné čerpadlo ve výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - únor 2024 nové vydání

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12097 (120511) - únor 2024 nové vydání

Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 5211 (133091) - únor 2024 nové vydání

Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3/Oprava 1 (184022) - únor 2024

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - únor 2024 nové vydání

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření brýlových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 13757-8 (258513) - únor 2024

Komunikační systémy pro měřidla - Část 8: Adaptační vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15700 (273300) - únor 2024 nové vydání

Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo turistické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 17959 (276003) - únor 2024

Bezpečnost zábavních drah a zařízení: Doporučení kvality výroby pro strojní součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7132 (277411) - únor 2024

Strojní zařízení pro zemní práce - Dampry - Terminologie a obchodní specifikace

350 Kč

ČSN ISO 7136 (277412) - únor 2024

Strojní zařízení pro zemní práce - Pokladače potrubí - Terminologie a obchodní specifikace

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15016-1 (280305) - únor 2024

Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15016-2 (280305) - únor 2024

Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 2: Seznamy částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15016-3 (280305) - únor 2024

Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 3: Změny technických dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19659-1 (281346) - únor 2024

Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro vozidla - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16186-5 +A1 (281551) - únor 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 11243 (309047) - únor 2024 nové vydání

Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - únor 2024 nové vydání

Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 2591-508 (311810) - únor 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 508: Měření tloušťky pokovení na kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-509 (311810) - únor 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 509: Přilnavost pokovení na kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2302 (312688) - únor 2024

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina na bázi niklu NiCr20Co3Fe3 - Rm ≥ 650 MPa - Plechy a pásy, válcované za studena - 0,25 mm < a ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2876 (313328) - únor 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6093 (313462) - únor 2024

Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice s jedním okem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3628 (313506) - únor 2024

Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát, tažený - Korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - únor 2024 nové vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

550 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9519 (322767) - únor 2024

Lodě a námořní technika - Samotné příčle a příčle skobových žebříků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-716 (332000) - únor 2024

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-716: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Distribuce DC ELV prostřednictvím kabelové infrastruktury informačních a komunikačních technologiích (ICT)

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 61980-2/změna Z1 (341593) - únor 2024

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Specifické požadavky na komunikaci mezi elektrickým vozidlem (EV) a infrastrukturou s ohledem na systémy bezdrátového přenosu energie (WPT)

Změna bude zrušena k 7. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61980-2 (341593) - únor 2024

Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 2: Zvláštní požadavky na komunikaci a činnosti systému MF-WPT

770 Kč

ČSN EN 60068-3-1/změna Z1 (345791) - únor 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-1 ed. 2 (345791) - únor 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem

230 Kč

ČSN EN 62044-3/změna Z1 (345886) - únor 2024

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62044-3 ed. 2 (345886) - únor 2024

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60317-89 (347307) - únor 2024

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 89: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60317-93 (347307) - únor 2024

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 93: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem a vrchní polyamidiovou vrstvou, třída 200

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61076-3-106/změna Z1 (354621) - únor 2024

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-106 ed. 2 (354621) - únor 2024

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahujících rozhraní souboru IEC 60603-7

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63300 (358478) - únor 2024

Metody zkoušení elektrických a magnetických vlastností magnetických práškových jader

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-801 (359039) - únor 2024

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-801: Zkouška tepelné vodivosti pro základní materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-803 (359039) - únor 2024

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-803: Zkušební metody na roztažnost ve směru osy Z pro základní materiály a desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-804 (359039) - únor 2024

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-804: Zkušební metody pro dobu do delaminace - T260, T288, T300

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-44 ed. 2/změna Z1 (359213) - únor 2024

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Změna bude zrušena k 28. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-44 ed. 3 (359213) - únor 2024

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2/změna Z1 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2/změna Z1 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů

Změna bude zrušena k 1. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-26 ed. 3 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-38 ed. 3 (359251) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických těsněných krytů a konektorů se zvýšenou odolností pomocí tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-45/změna Z1 (359252) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

Změna bude zrušena k 1. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-45 ed. 2 (359252) - únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 3/změna Z1 (359276) - únor 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62149-3 ed. 4 (359276) - únor 2024

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gb/s

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60904-2 ed. 3/změna Z1 (364604) - únor 2024

Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

Změna bude zrušena k 24. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60904-2 ed. 4 (364604) - únor 2024

Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60728-13-1 ed. 2/změna Z1 (367211) - únor 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH

Změna bude zrušena k 5. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60728-101-1 (367211) - únor 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě se zatížením všech digitálních kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60728-101-2 (367211) - únor 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101-2: Výkonnostní požadavky na signály přiváděné do účastnické zásuvky v provozu se zatíženým všech digitálních kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60728-106 (367211) - únor 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 106: Optická zařízení pro systémy používající pouze digitální kanály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60728-113 ed. 2 (367211) - únor 2024 nové vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos vysílaného signálu používající pouze digitální kanály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 60728-113/změna Z1 (367211) - únor 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály

Změna bude zrušena k 5. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62471-7/Oprava 1 (367752) - únor 2024

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 7: Světelné zdroje a svítidla primárně vyzařující viditelné záření

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 17926 (369766) - únor 2024

Systémy řízení ochrany soukromí podle ISO/IEC 27701 - Upřesnění v evropském kontextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17927 (369767) - únor 2024

Norma pro hodnocení bezpečnosti platforem IoT (SESIP). Efektivní metodika pro posouzení kybernetické bezpečnosti a jeho opětovného použití na souvisící produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-21/změna A1 (370100) - únor 2024

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky

125 Kč

ČSN EN 60670-21/změna A11 (370100) - únor 2024

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 2614 (385583) - únor 2024

Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu terpenů mikro-plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17977 (386475) - únor 2024

Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita plynu - Použití vodíku pro plynové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 19238 (404304) - únor 2024 nové vydání

Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky - Analýza dicentrických chromozomů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 204 (420351) - únor 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - únor 2024

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 19662 (570517) - únor 2024

Mléko - Stanovení obsahu tuku - acidobutyrometricky (Gerberova metoda)

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13927 (640411) - únor 2024 nové vydání

Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - únor 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za podmínek kompostování v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - únor 2024 nové vydání

Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva pomocí kalcinačních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16486-7 (646409) - únor 2024

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 7: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21368 (668539) - únor 2024

Lepidla - Směrnice pro výrobu lepených konstrukcí a postupy pro přípravu zpráv vhodných pro hodnocení rizik těchto konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8130-16 (673151) - únor 2024

Práškové nátěrové hmoty - Část 16: Stanovení hustoty s použitím kapaliny v odměrném válci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-15 (673161) - únor 2024

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 15: Zbytky permeátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22553-16 (673161) - únor 2024

Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 16: Poměr pigment-pojivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 10991 (704600) - únor 2024 nové vydání

Mikrofluidika - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12390-13 (731302) - únor 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

230 Kč

ČSN 73 1901-4 (731901) - únor 2024

Navrhování střech - Část 4: Vegetační střechy

350 Kč

ČSN EN 74-2 (738109) - únor 2024 nové vydání

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13049 (746805) - únor 2024 nové vydání

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101 (756101) - únor 2024 nové vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

440 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2024 nové vydání

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

440 Kč

ČSN EN 12255-13 (756403) - únor 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením

340 Kč

76 Služby

ČSN ISO 21902 (761207) - únor 2024 nové vydání

Cestovní ruch a souvisící služby - Přístupný cestovní ruch pro všechny - Požadavky a doporučení

590 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 17900 (792026) - únor 2024

Usně - Výchozí údaje pro výpočet objemové hmotnosti usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5157 (800003) - únor 2024

Textilie - Environmentální aspekty - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - únor 2024 nové vydání

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5978 (800860) - únor 2024

Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 17946 (832148) - únor 2024

Přilby pro uživatele rychlých elektricky poháněných jízdních kol (S-EPAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - únor 2024 nové vydání

Obecné požadavky na zakládání antropometrických databází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - únor 2024 nové vydání

Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 83 8181 (838181) - únor 2024

Stanovení mykobakterií v pevných matricích

340 Kč

ČSN EN ISO 21911-1 (838313) - únor 2024

Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 1: Izotermická kalorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 27427 (852107) - únor 2024 nové vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - únor 2024 nové vydání

Anesteziologické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13726 (854265) - únor 2024

Zkušební metody pro obvazy - Aspekty sacích vlastností, penetrace vlhkosti, vodotěsnosti a přizpůsobivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 20658 (855104) - únor 2024

Požadavky na odběr a přepravu vzorků k vyšetření ve zdravotnických laboratořích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 3630-4 (856021) - únor 2024 nové vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 4: Pomocné nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24395 (856068) - únor 2024

Stomatologie - Třídění příprav pro zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3990 (856379) - únor 2024

Stomatologie - Hodnocení antibakteriálního účinku dentálních výplňových materiálů, fixačních cementů, fisurových tmelů a ortodontických spojovacích nebo fixačních materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 (875111) - únor 2024

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 23: Základnové stanice (BS) s aktivním anténním systémem (AAS), vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 (875111) - únor 2024

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 24: Základnové stanice (BS) systému New Radio (NR), vydání 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-8 V2.1.1 (878801) - únor 2024

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 8: Specifikace Společenství pro službu navádění A-SMGCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15713 (916020) - únor 2024

Bezpečné ničení důvěrných a citlivých materiálů - Pravidla správné praxe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč
foo