ČSN (normy i změny) z dubna 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 704 (010505) - duben 2024 nové vydání

Terminologická práce - Principy a metody

590 Kč

ČSN EN 62506/změna Z1 (010631) - duben 2024

Metody zrychlených zkoušek výrobků

Změna bude zrušena k 12. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62506 ed. 2 (010631) - duben 2024

Metody zrychlených zkoušek výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 45001/změna Z1 (010801) - duben 2024

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

65 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - duben 2024 nové vydání

Environmentální informace - Požadavky na kompetence týmů validujících a ověřujících environmentální informace

340 Kč

ČSN ISO 4773 (015064) - duben 2024

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem vedenými vlnami pomocí techniky phased array

230 Kč

TNI ISO/TR 24317 (018514) - duben 2024

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Potřeby integrace mobility pro zranitelné účastníky silničního provozu a lehké dopravní prostředky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 3506-5 (021007) - duben 2024

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 5: Speciální spojovací součásti (včetně spojovacích součástí ze slitin niklu) pro vysokoteplotní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12385-2 +A1/změna Z1 (024302) - duben 2024

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

32 Kč

ČSN ISO 17893 +Amd. 1 (024306) - duben 2024

Ocelová drátěná lana - Slovník, označování a klasifikace

770 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 13920 (050205) - duben 2024 nové vydání

Svařování - Obecné tolerance pro svařované konstrukce - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

190 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - duben 2024 nové vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-1/změna A1 (060407) - duben 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

230 Kč

ČSN EN ISO 11855-3/změna A1 (060407) - duben 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování

190 Kč

ČSN EN ISO 11855-4/změna A1 (060407) - duben 2024

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)

125 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - duben 2024 nové vydání

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 13574 (065011) - duben 2024

Průmyslové pece a přidružená zařízení - Slovník

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12817 (078409) - duben 2024 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize tlakových nádob na LPG o objemu do 13 m3 včetně

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 200 (137102) - duben 2024 nové vydání

Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 378-1 +A1 (140647) - duben 2024 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

570 Kč

ČSN EN 378-3 +A1 (140647) - duben 2024 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

340 Kč

ČSN EN 378-4 +A1 (140647) - duben 2024 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7363/změna Z2 (270008) - duben 2024

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

32 Kč

ČSN EN 81-20 ed. 2/Oprava 1 (274003) - duben 2024

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

20 Kč

ČSN EN ISO 25745-2/změna A1 (274006) - duben 2024

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 115-1/Oprava 1 (274802) - duben 2024

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

20 Kč

ČSN EN 115-2 ed. 2/Oprava 1 (274802) - duben 2024

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

20 Kč

ČSN ISO 8812 (277445) - duben 2024

Strojní zařízení pro zemní práce - Rýpadlo-nakladače - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 16417 (277455) - duben 2024

Strojní zařízení pro zemní práce - Hydraulická bourací kladiva - Terminologie a obchodní specifikace

190 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - duben 2024

Strojní zařízení pro zemní práce - Ovládače obsluhy

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 45545-2 +A1 (280160) - duben 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

440 Kč

ČSN EN 45545-2/změna Z1 (280160) - duben 2024

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 17863 (281516) - duben 2024

Železniční aplikace - Pozemní služby - Hygienické vybavení vozidel pro přepravu cestujících

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15595 +A1 (284043) - duben 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

770 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - duben 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 1: Obecně

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9101 (310414) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy řízení kvality - Požadavky na provádění auditů systémů managementu kvality v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-120 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 120: Explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o grafickém produktu a výrobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 9300-121 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 121: Sémantické vyjádření explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o produktu a výrobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 9300-125 (310450) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 125: Explicitní struktura CAD sestavy s grafickými informacemi o produktu a výrobě (PMI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2665-001 (311740) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2794-001 (311741) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - duben 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4905 (319135) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID pro letecké použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4906 (319138) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - Vestavěné tagy - Výběr pro instalaci, odstranění a výměnu vestavěných tagů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4709-002 (319213) - duben 2024

Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 002: Přímá identifikace na dálku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50491-11/změna Z1 (332151) - duben 2024

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 63345 (332151) - duben 2024

Systémy energetické účinnosti - Jednoduchý externí spotřebitelský displej

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN IEC/TS 61936-0 (333201) - duben 2024

Elektrické instalace nad 1 kV AC a 1,5 kV DC - Část 0: Zásady, které je třeba dodržovat při navrhování a montáži vysokonapěťových instalací - Bezpečnost vysokonapěťových instalací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4/změna Z1 (333432) - duben 2024

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna bude zrušena k 11. červenci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-6 ed. 5 (333432) - duben 2024

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušení šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60404-8-1/změna Z1 (345884) - duben 2024

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60404-8-1 ed. 2 (345884) - duben 2024

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60799 ed. 2/změna A1 (347502) - duben 2024

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

125 Kč

ČSN EN 60966-3 ed. 3/změna Z1 (347720) - duben 2024

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna bude zrušena k 4. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN 60966-3-1 ed. 3/změna Z1 (347720) - duben 2024

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Změna bude zrušena k 4. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60966-3 ed. 4 (347720) - duben 2024

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60966-3-1 ed. 4 (347720) - duben 2024

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3/změna Z1 (351720) - duben 2024

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

Změna bude zrušena k 9. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 4 (351720) - duben 2024

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody pro PDS a obráběcí stroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-003 (354055) - duben 2024

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-003: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99c: Plán zkoušek pro oddělení (rozpojení) při elektrické zátěži u konektorů pro symetrický jednopárový přenos dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61543/změna Z1 (354183) - duben 2024

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

Změna bude zrušena k 19. dubnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61543 ed. 2 (354183) - duben 2024

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč

ČSN EN 62056-5-3 ed. 3/změna Z1 (356131) - duben 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS/COSEM

Změna bude zrušena k 2. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62056-5-3 ed. 4 (356131) - duben 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMSR/COSEM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 350 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3/změna Z1 (356131) - duben 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

Změna bude zrušena k 2. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 4 (356131) - duben 2024

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-12 (356131) - duben 2024

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-12: Komunikační profil pro sítě s nízkou spotřebou energie (LPWAN)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61557-7 ed. 3/změna A1 (356230) - duben 2024

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází

125 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-2 (359275) - duben 2024

Optické vláknové senzory - Část 1-2: Měření deformace - Distribuované snímání založené na Brillouinově rozptylu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62386-305 (360540) - duben 2024

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 305: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo barvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63356-1 ed. 2 (360702) - duben 2024 nové vydání

Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63356-1/změna Z1 (360702) - duben 2024

Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy

Změna bude zrušena k 24. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3/změna Z1 (361008) - duben 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

Změna bude zrušena k 7. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-13 ed. 4 (361008) - duben 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače kuchyňských par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16/změna A12 (361008) - duben 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50636-2-92/změna Z1 (361050) - duben 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

Změna bude zrušena k 8. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3/Oprava 1 (361050) - duben 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

20 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7/Oprava 2 (361510) - duben 2024

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou

20 Kč

ČSN EN 50700 ed. 2 (367257) - duben 2024 nové vydání

Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50700/změna Z1 (367257) - duben 2024

Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí

Změna bude zrušena k 20. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50360 ed. 2/změna A1 (367901) - duben 2024

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha

125 Kč

ČSN EN 50566 ed. 2/změna A1 (367925) - duben 2024

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla

190 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - duben 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 200 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - duben 2024 nové vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - duben 2024 nové vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč

ČSN EN ISO 2740 (420770) - duben 2024 nové vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - duben 2024 nové vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební těleso bez vrubu pro rázovou ohybovou zkoušku

125 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 18283 (441305) - duben 2024 nové vydání

Uhlí a koks - Ruční vzorkování

550 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13703-2 (450023) - duben 2024

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 2: Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 000 Kč

ČSN EN ISO 25457 (451640) - duben 2024 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené obecně pro rafinérské a petrochemické provozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-1/změna A1 (560089) - duben 2024

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

125 Kč

ČSN EN ISO 6888-2/změna A1 (560089) - duben 2024

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 14420-7/Oprava 1 (635350) - duben 2024

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - duben 2024 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - duben 2024 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17670-2 (646418) - duben 2024

Plastové potrubní systémy pro netlakové rozvody povrchové vody uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro silniční vpusti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14126 (649311) - duben 2024 nové vydání

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastnosti v tlaku v rovině výztuže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17306 (656136) - duben 2024 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - duben 2024 nové vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - Metoda motoru se stálým kompresním poměrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 65 6500 (656500) - duben 2024 nové vydání

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

190 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - duben 2024 nové vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16346 (657056) - duben 2024

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13697 (665209) - duben 2024 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu bez mechanického působení k hodnocení baktericidní a levurocidní a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda bez mechanického působení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11997-3 (673120) - duben 2024

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 3: Zkoušení nátěrových systémů na materiálech a součástech pro automobilový průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8130-15 (673151) - duben 2024

Práškové nátěrové hmoty - Část 15: Reologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 26443 (727529) - duben 2024 nové vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13416 (727652) - duben 2024 nové vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 13943 (730801) - duben 2024 nové vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - duben 2024 nové vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení

590 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - duben 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí

230 Kč

ČSN 73 6102/Oprava 2 (736102) - duben 2024

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

20 Kč

ČSN EN 12697-22 +A1 (736160) - duben 2024 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12608-2 (746707) - duben 2024

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 2: Profily z PVC-U pokryté fóliemi spojenými lepidly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - duben 2024

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 17818 (755051) - duben 2024

Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - duben 2024 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - duben 2024 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - duben 2024 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - duben 2024 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - duben 2024 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - duben 2024 nové vydání

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - duben 2024 nové vydání

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN ISO 23695 (757395) - duben 2024

Kvalita vod - Stanovení amoniakálního dusíku ve vodě s použitím zkumavek

230 Kč

ČSN ISO 23696-1 (757396) - duben 2024

Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem

190 Kč

ČSN ISO 23696-2 (757396) - duben 2024

Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou

190 Kč

76 Služby

ČSN EN 17837 (760328) - duben 2024

Poštovní služby - Environmentální stopa doručování balíků - Metodika pro výpočet a deklaraci emisí GHG a látek znečišťujících ovzduší z balíkových logistických doručovacích služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24806 (761310) - duben 2024

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Dekompresní potápění do 60 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17483-2 (761703) - duben 2024

Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 2: Letištní a letecké bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17483-3 (761703) - duben 2024

Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 3: Námořní a přístavní bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 17813 (838028) - duben 2024

Environmentální pevné matrice - Stanovení halogenů a síry spalováním v kyslíku s následnou iontovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17505 (838045) - duben 2024

Charakterizace půdy a odpadů - Teplotně závislé rozlišení celkového uhlíku (TOC400, ROC, TIC900)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17943 (838052) - duben 2024

Charakterizace odpadů - Návod pro stanovení obsahu prvků a látek v odpadech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10524-1/změna A1 (852750) - duben 2024

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 4865-1 (856072) - duben 2024

Stomatologie - Obecné požadavky na ruční nástroje - Část 1: Bezkloubové ruční nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 363-2 V1.1.1 (878805) - duben 2024

Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Monitor vzdáleného pole (FFM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 8601-1/změna Amd. 1 (978601) - duben 2024

Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla

125 Kč

ČSN ISO/IEC 6523-1 (979730) - duben 2024

Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč
foo