ČSN (normy i změny) z ledna 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 56007 (010130) - leden 2024

Management inovací - Nástroje a metody pro řízení příležitostí a nápadů - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 1087 (010501) - leden 2024

Terminologická práce a nauka o terminologii - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 5348 (011484) - leden 2024

Vibrace a rázy - Mechanické připevnění akcelerometrů

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52920 (011810) - leden 2024

Aditivní výroba - Kvalifikační zásady - Požadavky na průmyslové procesy aditivní výroby a výrobní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 80004-1 (012003) - leden 2024

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 6412-2/Oprava 1 (013245) - leden 2024

Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení

20 Kč

TNI 01 4109-3.2 (014109) - leden 2024

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) - Doplněk 2: Rozšíření na libovolný počet výstupních veličin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 21219-10 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG2-CAI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 21219-14 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 14: Informace o parkování (TPEG2-PKI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 21219-15 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 15: Ucelené informace o dopravních událostech (TPEG2-TEC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 21219-16 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 16: Informace o cenách pohonných hmot a dostupnosti (TPEG2-FPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 21219-17 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 17: Informace o omezení rychlosti (TPEG2-SPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 21219-19 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 19: Informace o počasí (TPEG2-WEA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 21219-9 (018259) - leden 2024

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 9: Informace o službách a síti (TPEG2-SNI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 17573-3 (018383) - leden 2024

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 3: Datový slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - leden 2024 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

350 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - leden 2024 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5179 (050068) - leden 2024 nové vydání

Zkoumání pájitelnosti zkouškou smáčení a zkouškou vyplňování mezery

230 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 ed. 2 (050694) - leden 2024 nové vydání

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62822-3/změna Z1 (050694) - leden 2024

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

Změna bude zrušena k 5. červenci 2026.

32 Kč

ČSN 05 0705/změna Z2 (050705) - leden 2024

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

65 Kč

ČSN EN ISO 1089 (052670) - leden 2024

Odporová svařovací zařízení - Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3581 (055100) - leden 2024

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14172 (055319) - leden 2024

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - leden 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

580 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - leden 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.24t

780 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - leden 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

530 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - leden 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

695 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - leden 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 5: Instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.24t

355 Kč

ČSN EN 1860-2 ed. 2 (061207) - leden 2024 nové vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1860-2/změna Z1 (061207) - leden 2024

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 1860-3 ed. 2 (061207) - leden 2024 nové vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných k rožnění a grilování - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1860-3/změna Z1 (061207) - leden 2024

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 1860-4 ed. 2 (061207) - leden 2024 nové vydání

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1860-4/změna Z1 (061207) - leden 2024

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11363-1/změna A1 (078605) - leden 2024

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - leden 2024 nové vydání

Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - leden 2024 nové vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

570 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - leden 2024 nové vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

TNI CWA 17967 (186515) - leden 2024

Směrnice pro návrh pokročilých výrobních buněk pro spolupráci člověka s robotem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 24013 (192028) - leden 2024 nové vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 22721 (260359) - leden 2024 nové vydání

Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268812) - leden 2024 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - leden 2024 nové vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14363 +A2 (280307) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

1 270 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy

230 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku

440 Kč

ČSN EN 16235/Oprava 1 (280350) - leden 2024

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami

Změna byla zrušena k 1. červnu 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15085-5 (284401) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč

ČSN EN 15085-6 (284401) - leden 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 50436-1 ed. 2/změna Z1 (305120) - leden 2024

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

Změna bude zrušena k 19. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (305120) - leden 2024

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2/změna Z1 (305120) - leden 2024

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

Změna bude zrušena k 19. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 15194 +A1 (309080) - leden 2024

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4880 (310463) - leden 2024

Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16602-70-40 (310510) - leden 2024

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 3637 (313352) - leden 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa / 730 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 13281 (320230) - leden 2024 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2/změna Z1 (330419) - leden 2024

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

Změna bude zrušena k 28. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 3 (330419) - leden 2024

Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 50467/změna Z1 (331567) - leden 2024

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

Změna bude zrušena k 24. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62847 (331567) - leden 2024

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 50341-2-21 (333300) - leden 2024

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-21: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovinsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4/změna A2 (334210) - leden 2024

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7660-100 (347660) - leden 2024 nové vydání

Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely s nebo bez koncentrického jádra

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60076-22-7/Oprava 1 (351001) - leden 2024

Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství

20 Kč

ČSN EN 62271-103/změna Z1 (354211) - leden 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-103 ed. 2 (354211) - leden 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62271-105 ed. 2/změna Z1 (354230) - leden 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-105 ed. 3 (354230) - leden 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60269-6/změna A1 (354701) - leden 2024

Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů

230 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3/změna A1 (354730) - leden 2024

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

190 Kč

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3/Oprava 1 (357181) - leden 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

20 Kč

ČSN EN 62561-1 ed. 2/změna Z1 (357605) - leden 2024

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

Změna bude zrušena k 4. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62561-1 ed. 3 (357605) - leden 2024

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62512/změna A12 (361060) - leden 2024

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62885-4/změna A1 (361060) - leden 2024

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63086-1/změna A1 (361060) - leden 2024

Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN IEC 63027 (364642) - leden 2024

Fotovoltaické systémy - Detekce a přerušení stejnosměrného oblouku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-11 ed. 3/změna Z1 (367211) - leden 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

Změna bude zrušena k 23. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60728-11 ed. 4 (367211) - leden 2024

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 50090-6-3 (368051) - leden 2024

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-3: API IoT HBES třetí strany

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50626-1 (370000) - leden 2024

Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 61386-24/změna Z1 (370000) - leden 2024

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi

Změna bude zrušena k 21. červenci 2026.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12259-12 (389210) - leden 2024

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 12: Čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-7 (389260) - leden 2024

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 7: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro komerční prostory s nízkým nebezpečím požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 23547 (404020) - leden 2024

Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Specifikace referenčních měřicích standardů pro kalibraci spektrometrů záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24459 (404042) - leden 2024

Stanovení obsahu uranu ve vzorcích pocházejících z jaderného palivového cyklu pomocí L-absorpční hranové spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16796 (404065) - leden 2024

Jaderná energie - Stanovení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových směsích a gadoliniových palivových peletách pomocí atomové emisní spektrometrie s využitím zdroje indukčně vázaného plazmatu (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8529-1 (404322) - leden 2024

Referenční pole neutronového záření - Část 1: Charakteristiky a metody produkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21909-1 (404323) - leden 2024

Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 1: Požadavky na funkčnost a zkoušky pro použití v osobní dozimetrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21909-2 (404323) - leden 2024

Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 2: Metodika a kritéria pro způsobilost systémů osobní dozimetrie na pracovištích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11929-4 (404400) - leden 2024

Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 4: Směrnice pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 5842 (420051) - leden 2024 nové vydání

Prášková metalurgie - Izostatické lisování zatepla - Detekce argonu technikami plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - leden 2024

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 10261 (420501) - leden 2024 nové vydání

Železo a ocel - Evropské normy pro stanovení chemického složení

350 Kč

ČSN EN ISO 3995 (420761) - leden 2024 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení pevnosti v neslinutém stavu u výlisků s pravoúhlým průřezem při namáhání v ohybu

230 Kč

ČSN EN 10248-1 (421066) - leden 2024 nové vydání

Ocelové štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 24347 (472003) - leden 2024 nové vydání

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-12/změna A11 (496070) - leden 2024

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 18743/změna A1 (560122) - leden 2024

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6079 (580444) - leden 2024 nové vydání

Instantní čaj - Specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 7927-1 (580533) - leden 2024 nové vydání

Koření a kořenící látky - Fenykl plod, celý nebo mletý - Část 1: Specifikace plodu fenyklu hořkého (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 7927-2 (580533) - leden 2024

Koření a kořenící látky - Fenykl plod, celý nebo mletý - Část 2: Specifikace plodu fenyklu sladkého (Foeniculum vulgare var. Panmorium)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6186 (640109) - leden 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení sypatelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - leden 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - leden 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod

230 Kč

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - leden 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10468 (643146) - leden 2024

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - leden 2024 nové vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17885 (650125) - leden 2024

Příslušenství svíček - Specifikace požární bezpečnosti a bezpečnostní štítky výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - leden 2024 nové vydání

Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 228 +A1/změna Z2 (656505) - leden 2024

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

65 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 7: Dolomit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (671300) - leden 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-4 (671420) - leden 2024

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 4: Nanooxid titaničitý pro fotokatalýzu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - leden 2024 nové vydání

Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23582-1 (691290) - leden 2024 nové vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy

230 Kč

ČSN EN 13445-2 +A1 (695245) - leden 2024 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13445-4 +A1 (695245) - leden 2024 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - leden 2024 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - leden 2024 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12758 +A1 (701017) - leden 2024 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

230 Kč

ČSN EN 15434-1 (701061) - leden 2024 nové vydání

Lepicí tmely - Část 1: Tmely pro lepená zasklení vystavená přímému světlu

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 18674-8 (721012) - leden 2024

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 8: Měření zatížení: Snímače tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 22197-1 (727401) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 1: Odstraňování oxidu dusnatého

230 Kč

ČSN ISO 22197-2 (727402) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 2: Odstraňování acetaldehydu

230 Kč

ČSN ISO 22197-3 (727403) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 3: Odstraňování toluenu

230 Kč

ČSN ISO 22197-4 (727404) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 4: Odstraňování formaldehydu

230 Kč

ČSN EN ISO 23739 (727526) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy práškového oxidu zirkoničitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12975 (730301) - leden 2024 nové vydání

Solární kolektory - Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - leden 2024 nové vydání

Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků - Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14366-1 (730537) - leden 2024

Laboratorní měření hluku šířeného vzduchem a konstrukcí z provozních zařízení - Část 1: Aplikační pravidla pro instalace odpadních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6781-1 (730560) - leden 2024

Chování budov - Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami - Část 1: Obecné postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17680 (730925) - leden 2024

Udržitelost ve výstavbě - Hodnocení potenciálu pro udržitelnou rekonstrukci budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - leden 2024 nové vydání

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 15287-2 (734241) - leden 2024 nové vydání

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 17168 (736460) - leden 2024 nové vydání

Drážní aplikace - Systémy zábran u hrany nástupiště

550 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - leden 2024 nové vydání

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16056 (755471) - leden 2024 nové vydání

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro hodnocení pasivního vlivu korozivzdorných ocelí a dalších slitin

190 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - leden 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje

230 Kč

ČSN 75 7300 (757300) - leden 2024 nové vydání

Kvalita vod - Chemický a fyzikální rozbor - Obecná ustanovení a pokyny

230 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - leden 2024

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 75 7346 (757346) - leden 2024 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných látek

190 Kč

ČSN 75 7350 (757350) - leden 2024 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

230 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - leden 2024 nové vydání

Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7623 (757623) - leden 2024 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 17827 (771062) - leden 2024

Skleněné obaly - Ústí láhví pro šumivá vína vyráběná tradiční metodou (26 mm, 29 mm, 36 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17829 (771063) - leden 2024

Skleněné obaly - 28milimetrová šroubová ústí (řada MCA) - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 11936 (793846) - leden 2024

Usně - Stanovení celkového obsahu určitých bisfenolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - leden 2024 nové vydání

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17134-2 (800297) - leden 2024

Textilie a textilní výrobky - Stanovení biocidních přísad - Část 2: Konzervační látky na bázi chlorofenolu, metoda za použití plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9073-1 (806134) - leden 2024

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 1: Stanovení plošné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806134) - leden 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči)

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806134) - leden 2024 nové vydání

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči)

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-3 (806134) - leden 2024

Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13997 (832774) - leden 2024 nové vydání

Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - leden 2024 nové vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - leden 2024 nové vydání

Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - leden 2024

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - leden 2024 nové vydání

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16023/Oprava 1 (838017) - leden 2024

Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

20 Kč

ČSN EN ISO 21654 (838304) - leden 2024 nové vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-18/změna A1 (855220) - leden 2024

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 687 V1.1.1 (874610) - leden 2024

WAS/RLAN 6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 406-2 V3.1.1 (875534) - leden 2024

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: NR DECT-2020

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 17229-2 (940400) - leden 2024

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Část 2: Požadavky pro dohled a personál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - leden 2024 nové vydání

Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19111/změna A2 (979830) - leden 2024

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19115-3 (979834) - leden 2024

Geografická informace - Metadata - Část 3: Implementace schématu XML pro základní pojmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10419 (980014) - leden 2024

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč
foo