ČSN (normy i změny) z listopadu 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14002-2 (010902) - listopad 2023

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 2: Voda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P ISO/TS 14029 (010929) - listopad 2023

Environmentální prohlášení a programy pro produkty - Vzájemné uznávání environmentálních prohlášení o produktu (EPD) a programů komunikace o stopě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11819-1 (011679) - listopad 2023 nové vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

550 Kč

ČSN EN 17870 (018511) - listopad 2023

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Koncept dodatečných dat eCall pro limity zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 5206-1 (018512) - listopad 2023

Inteligentní dopravní systémy - Parkování - Část 1: Model základních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 17832 (038742) - listopad 2023

Žárové stříkání - Stanovení rychlosti podávání přídavného materiálu v podobě prášku v podmínkách výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 5817 (050110) - listopad 2023 nové vydání

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Stupně kvality pro vady

350 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - listopad 2023 nové vydání

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 25901-2 (050684) - listopad 2023 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - listopad 2023 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12309-1 (061520) - listopad 2023 nové vydání

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13776 (078456) - listopad 2023 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - listopad 2023 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění železničních cisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 6369 (142806) - listopad 2023

Výrobníky ledu pro komerční využití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 19979 (195214) - listopad 2023

Oční optika - Kontaktní čočky - Management hygieny kontaktních čoček pro zkoušky u více pacientů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 3611 (251402) - listopad 2023 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Konstrukce a metrologické charakteristiky mikrometrů pro vnější měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - listopad 2023 nové vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-3/změna A1 (268812) - listopad 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13223 +A1 (273019) - listopad 2023 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15016-4 (280305) - listopad 2023 nové vydání

Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 15355 +A1 (284042) - listopad 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

550 Kč

ČSN EN 15085-1 (284401) - listopad 2023

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN 15085-4 (284401) - listopad 2023 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 4: Výrobní požadavky

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12216/změna A11 (322212) - listopad 2023

Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

125 Kč

ČSN EN ISO 15083/změna A11 (325141) - listopad 2023

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

125 Kč

ČSN EN ISO 13297/změna A11 (326613) - listopad 2023

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

125 Kč

ČSN EN ISO 25197/změna A11 (326614) - listopad 2023

Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50160 ed. 3/změna Z1 (330122) - listopad 2023

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

Změna bude zrušena k 7. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 50160 ed. 4 (330122) - listopad 2023

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí

550 Kč

ČSN EN 62488-2/Oprava 2 (335010) - listopad 2023

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2/změna Z1 (354101) - listopad 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

Změna bude zrušena k 19. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 (354101) - listopad 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 61010-031 ed. 2/změna Z1 (356502) - listopad 2023

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou

Změna bude zrušena k 6. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-031 ed. 3 (356502) - listopad 2023

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou

590 Kč

ČSN EN 60115-1 ed. 2/změna Z1 (358190) - listopad 2023

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 13. únoru 2026.

32 Kč

ČSN EN 60115-1 ed. 3 (358190) - listopad 2023

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 60384-25 ed. 3/Oprava 1 (358291) - listopad 2023

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-51 (359062) - listopad 2023

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-51: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Neplátované základní materiály pro páskové nosiče pro integrované obvody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62386-250 (360540) - listopad 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 250: Zvláštní požadavky - Integrovaný napájecí zdroj (zařízení typ 49)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62386-251 (360540) - listopad 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 251: Zvláštní požadavky - Rozšíření paměťové banky 1 (zařízení typ 50)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62386-252 (360540) - listopad 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 252: Zvláštní požadavky - Energetický reporting (zařízení typ 51)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62386-253 (360540) - listopad 2023

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 253: Zvláštní požadavky - Diagnostika a údržba (zařízení typ 52)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/změna A13 (361045) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/změna A2 (361045) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

125 Kč

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2/změna Z1 (361045) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

Změna bude zrušena k 5. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2/změna Z1 (361045) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

Změna bude zrušena k 1. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-99/změna A11 (361045) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2/změna Z1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

Změna bude zrušena k 12. květnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3/změna A1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

125 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

190 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3/změna A2 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

125 Kč

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3/změna A1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

125 Kč

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

190 Kč

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3/změna A2 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.23t, A2 11.23t, A11 11.23t

1 030 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3/změna A1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3/změna A2 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-113 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-113: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro kosmetické účely a spotřebiče pro péči o krásu obsahující lasery a intenzivní světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.23t

530 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-113/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-113: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro kosmetické účely a spotřebiče pro péči o krásu obsahující lasery a intenzivní světelné zdroje

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-115 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-115: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro péči o pleť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.23t

630 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-115/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-115: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro péči o pleť

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75 ed. 3 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.23t, A11 11.23t, A2 11.23t

715 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75 ed. 3/změna A1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-75 ed. 3/změna A2 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.23t, A1 11.23t

695 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3/změna A1 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3/změna A11 (361050) - listopad 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

230 Kč

ČSN ISO 23257 (369013) - listopad 2023

Blockchain a technologie distribuovaného registru - Referenční architektura

550 Kč

ČSN EN IEC 62321-3-4 (369080) - listopad 2023

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-4: Předběžné zkoušení ftalátů v polymerech elektrotechnických produktů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s ultrafialovým detektorem (HPLC-UV), chromatografií na tenké vrstvě (TLC) a tepelnou desorpční hmotnostní spektrometrií (TD-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10225-3 +A1 (420906) - listopad 2023 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily

550 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 14870-1 (451620) - listopad 2023 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14870-4 (451620) - listopad 2023

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 4: Tovární studené ohyby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17683 (467069) - listopad 2023

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v krmivech pomocí LC-MS/MS

570 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13442 (492135) - listopad 2023 nové vydání

Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 293 (640207) - listopad 2023 nové vydání

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - listopad 2023 nové vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

350 Kč

ČSN EN 1401-1 +A1 (643172) - listopad 2023 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17816 (654842) - listopad 2023

Materiály k vápnění půd - Stanovení fyzikálních a chemických vlastností a specifických nečistot

190 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - listopad 2023 nové vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6076 (668636) - listopad 2023

Lepidla - Pokládání podlahových krytin, dřevěných podlah, stěrkových hmot a obkladů - Specifikace velikostí zářezů zubových stěrek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-13 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-8 (671300) - listopad 2023 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - listopad 2023 nové vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22477-2 (721008) - listopad 2023

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 2: Zkoušení pilot: statická tahová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - listopad 2023 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

230 Kč

ČSN EN 197-5/Oprava 1 (722101) - listopad 2023

Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI

20 Kč

ČSN EN 197-6 (722101) - listopad 2023

Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály

230 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - listopad 2023 nové vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - listopad 2023 nové vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - listopad 2023 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 24019/Oprava 1 (730508) - listopad 2023

Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 17678-2 (732440) - listopad 2023

Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí - Část 2: Hodnocení odborné způsobilosti osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14024 (746036) - listopad 2023 nové vydání

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 74 6350 (746350) - listopad 2023 nové vydání

Kovové světlíky - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN EN 12153 (747204) - listopad 2023 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12152 (747208) - listopad 2023 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 17805 (757739) - listopad 2023

Kvalita vod - Vzorkování, zachycení a konzervace environmentální DNA z vody

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11610 (832700) - listopad 2023

Ochranné oděvy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - listopad 2023 nové vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11137-2/změna A1 (855253) - listopad 2023

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky

190 Kč

ČSN EN ISO 13078-3 (856014) - listopad 2023

Stomatologie - Dentální pec - Část 3: Zkušební metoda pro měření teploty vysokoteplotní slinovací pece se samostatným termočlánkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23298 (856064) - listopad 2023

Stomatologie - Zkušební metody přesnosti obrábění u frézek řízených počítačem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.3.1 (874013) - listopad 2023

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1729-2 (911710) - listopad 2023 nové vydání

Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo