ČSN EN 933-6 (721193) Nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

ČSN EN 933-6 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje referenční metodu pro stanovení součinitele tekutosti hrubého a drobného kameniva, používanou při zkoušce typu a v případě pochybnosti. V jiných případech, konkrétně
při kontrole řízení výroby, se smí použít jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě. Příklady dalších vyvinutých zkušebních metod lze najít v Bibliografii.
Tento dokument se používá pro hrubé kamenivo o velikosti od 4 mm do 20 mm a pro drobné kamenivo do velikosti 2 mm. Neplatí pro pórovité kamenivo.
Příklady zkušebních záznamů jsou uvedeny v informativní příloze A a C.
Informativní příloha B uvádí údaje o shodnosti.
UPOZORNĚNÍ - Použití této části EN 933 může zahrnovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení (jako jsou prach, hluk a zvedání těžkých břemen). Jejím cílem není řešit všechny bezpečnostní nebo ekologické problémy spojené s jejím používáním. Je na odpovědnosti uživatelů tohoto dokumentu, aby před aplikací normy přijali vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví personálu a životního prostředí a splnili zákonné a regulační požadavky pro tento účel.

Označení ČSN EN 933-6 (721193)
Katalogové číslo 518089
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2023
Datum účinnosti 1. 12. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135180899
Tato norma nahradila ČSN EN 933-6 (721193) z května 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 933-2 (721184)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu a ve směsi kameniva

ČSN EN 933-7 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

ČSN EN 933-9 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

foo