ČSN EN 933-7 (721193)

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-7 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 933-7:1998. Evropská norma EN 933-7:1998 má status české technické normy. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor, Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů, Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti, Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index, Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu, Část 6: Stanovení drsnosti povrchu - Koeficient tekutosti hrubého kameniva, Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu, Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku, Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří a Část 10: Stanovení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu). Tato sedmá část evropské normy uvádí postup pro stanovení obsahu schránek živočichů (= pevnější vnější kryt bezobratlých živočichů) v hrubém kamenivu. Používá se u hrubého kameniva nebo směsi kameniva obsahující hrubé kamenivo. ČSN EN 933-7 (72 1193) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN EN 933-7 (721193)
Katalogové číslo 54204
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963542041
Změny a opravy Z1 11.01t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 933-2 (721184)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

ČSN EN 933-10 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

ČSN EN 933-11 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

ČSN EN 933-3 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

ČSN EN 933-4 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

ČSN EN 933-5 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

ČSN EN 933-6 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

ČSN EN 933-8 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

ČSN EN 933-9 +A1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří